Galerijos
Albumai
LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos finansų ministerijos laikinųjų etatų sąrašas.

[1919 m.].

LCVA, f. 923, ap.1, b. 25, l. 48.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Prekybos reguliavimo įstatymas.

[1919 m. ].

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 66, l. 120, 120 a.p.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos prekybos ir pramonės ministerijos apyskaita.

1919 m. sausio–vasario mėn.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 8, l. 149,150.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos finansų ministro Jono Vileišio 1919 m. birželio 2 d. raštas Ministrui Pirmininkui Mykolui Sleževičiui dėl Lietuvos finansų ministerijos struktūros ir personalo.

1919 m. birželio 2 d.

LCVA, f. 923, ap.1, b. 25, l. 14.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos finansų ministro Jono Vileišio 1919 m. rugsėjo 17 d. raštas Ministrui Pirmininkui Mykolui Sleževičiui dėl Lietuvos Valstybės banko įstatų svarstymo ir Laikinosios banko valdybos sudarymo.

1919 m. rugsėjo 17 d.

LCVA, f. 923, ap.1, b. 25, l. 222, 223.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos prekybos ir pramonės ministerijos sujungimo su Finansų ministerija įstatymas.

1919 m. lapkričio 17 d.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 48, l. 66, 66 a.p.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos finansų, prekybos ir pramonės ministerijos įstaigų telefonai.

[1920 m.].

LCVA, f. 392, ap. 1, b. 210.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Martynas Yčas, Lietuvos finansų, prekybos ir pramonės ministras (1918 m. lapkričio 11 d.–gruodžio 26 d.), Lietuvos finansų ministras (1918 m. gruodžio 26 d.–1919 m. kovo 5 d., balandžio 12 d.–spalio 2 d.), [1921 m.].

LCVA, 0-011141.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Vytautas Petrulis, Lietuvos finansų ministerijos valdytojas (1919 m. kovo 12 d.–balandžio 12 d.), Lietuvos finansų, prekybos ir pramonės ministras (1922 m. rugpjūčio 22 d.–1923 m. vasario 22 d.), Lietuvos finansų ministras (1923 m. birželio 29 d.– 1925 m. balandžio 19 d.), [1921 m.].

LCVA, 0-011122.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Jonas Vileišis, Lietuvos finansų ministras (1919 m. balandžio 12 d.–spalio 2 d.), [1921 m.].

LCVA, 0-011147.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Ernestas Galvanauskas, Lietuvos finansų, prekybos ir pramonės ministras (1919 m. spalio 7 d.–1922 m. sausio 18 d.), [1921 m.].

LCVA, 0-011166.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Jonas Dobkevičius, Lietuvos finansų ministras (1922 m. vasario 2 d.–rugpjūčio 22 d.), [1921 m.].

LCVA, 0-011170.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Juozas Tūbelis, Lietuvos finansų ministras (1929 m. rugsėjo 23 d.–1938 m. kovo 24 d.), [1921 m.].

LCVA, 0-011138.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos finansų, prekybos ir pramonės ministro Jono Dobkevičiaus 1921 m. vasario 11 d. įsakymas L. e. vyriausiajam Kredito įstaigų ir kooperatyvų inspektoriui I. Jazdauskui, kuriuo nurodoma perimti iš buvusio Kooperacijos departamento direktoriaus departamento turtą.

1921 m. vasario 11 d.

LCVA, f.1582, ap.4, b. 13, l. 49.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos finansų, prekybos ir pramonės ministro 1922 m. spalio 1 d. instrukcija iždinėms dėl piniginio vieneto lito įvedimo tvarkos.

1922 m. spalio 1 d.

LCVA, f.1582, ap.1, b.217, l.1-2ap.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos finansų ministerijos salė.

Kaunas, 1922 m. vasario mėn.

[J. Mačiukaičio] nuotrauka.

LCVA, P-21854.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Martynas Yčas (kairėje) su Panevėžio prekybos ir pramonės banko tarnautojais, [1923 m.].

LCVA, P-12983.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Martynas Yčas su Panevėžio prekybos ir pramonės banko tarnautojais.

 [1923 m.].

LCVA, P-12984.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Vekselio pavyzdys.

1927 m. liepos 15 d.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 504, l. 520.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Atsargos vyriausiojo leitenanto Jono Jurašo 1929 m. kovo 20 d. prašymas Lietuvos finansų ministrui Petrui Karveliui suteikti tarnybą.

1929 m. kovo 20 d.

LCVA, f. 387, ap.4, b. 152, l. 1.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Albinas Rimka, Lietuvos finansų ministras (1926 m. birželio 15 d.–gruodžio 17 d.), [1930 m.].

LCVA, P-01180.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Domas Micuta, Lietuvos finansų ministerijos Centrinio statistikos biuro direktorius, [1933 m.].

LCVA, A073-P0364.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Konstantinas Lapinas, Lietuvos finansų ministerijos Matų, saikų, svarstyklių ir prabavimo rūmų direktorius, [1933 m.].

LCVA, A073-P0368.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos finansų ministerijos Centrinio statistikos biuro tarnautojai, [1933 m.].

LCVA, A073-P0385.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Julius Indrišiūnas, Lietuvos finansų ministras (1938 m. kovo 24 d.– 1939 m. kovo 27 d.), [1918–1940 m. ].

LCVA, P-08854.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos finansų ministerijos pastatas, Kaunas 20 a. 4 deš.

LCVA, P-33679.

Lt En