Galerijos
Albumai
LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Ministrų Kabineto 1919 m. balandžio 6 d. iškilmingo posėdžio, kuriame prisiekė Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona, protokolas.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 173, l. 270-275.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

1922 m. gruodžio 21 d. Lietuvos Respublikos Prezidento Aleksandro Stulginskio priesaikos iškilmėse dalyvavusių karininkų, puskarininkių ir kareivių sąrašas.

[1922 m. gruodžio 21 d.].

LCVA, f. 384, ap. 3, b. 110, l. 820.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidentas Kazys Grinius (dešinėje) prisiekia Lietuvos Respublikos Seime.

Centre stovi Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas Jonas Staugaitis.

Kaunas, 1926 m. birželio 8 d.

LCVA, P-20685.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidento Kazio Griniaus 1926 m. birželio 9 d. aktas, kuriuo Prezidentas pasižada rūpintis Lietuvos Respublikos ginkluotosiomis pajėgomis.

LCVA, f. 929, ap. 4, b. 367, l. 35.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Užsienio valstybių atstovai Teisingumo rūmų salėje Lietuvos Respublikos Prezidento priesaikos davimo iškilmėse.

Kaunas, 1931 m.

N. Gaulijos nuotrauka.

LCVA, P-00661.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona vyksta į priesaikos davimo iškilmes Seimo rūmuose.

Kaunas, 1938 m. gruodžio 12.

M. Truso nuotrauka.

LCVA, P-00318.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona duoda priesaiką.

Šalia – arkivyskupas metropolitas Juozas Skvireckas.

Kaunas, 1938 m. gruodžio 12 d.

J. Bačkaičio nuotrauka.

LCVA, A075-P190.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona duoda priesaiką.

Iš kairės sėdi Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Vladas Mironas, iš dešinės – arkivyskupas metropolitas Juozas Skvireckas.

Kaunas, 1938 m. gruodžio 12 d.

J. Bačkaičio nuotrauka.

LCVA, A075-P191.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona su Vyriausybės nariais po priesaikos davimo prie nežinomo kareivio kapo.

Iš kairės stovi: Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministras Kazys Musteikis, Lietuvos kariuomenės vadas, divizijos generolas Stasys Raštikis, Ministras Pirmininkas Vladas Mironas, Prezidentas Antanas Smetona, Seimo Pirmininkas, Valstybės kontrolierius Konstantinas Šakenis ir generolas leitenantas Vladas Nagevičius.

Kaunas, 1938 m. gruodžio 12 d.

LCVA, A075-P192.

Lt En