Galerijos
Albumai
LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos apsilankymas karo ligoninėje.

Prezidentui iš kairės Stasys Šilingas, dešinėje – vyskupas Pranciškus Karevičius.

Kaunas, 1919 m.

LCVA, P-18840.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Einančio Lietuvos Respublikos Prezidento pareigas, Steigiamojo Seimo pirmininko Aleksandro Stulginskio 1922 m. lapkričio 13 d. įsakymas dėl Seimo darbo pradžios.

LCVA, F. 923, ap. 1, b. 245, l. 1.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidento Aleksandro Stulginskio 1923 m. birželio 29 d. raštas Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkui Antanui Tumėnui dėl Seimo sušaukimo.

LCVA, F. 923, ap. 1, b. 46, l. 148.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidentas Aleksandras Stulginskis karinio parado metu.

Dešinėje – krašto apsaugos ministras Teodoras Daukantas.

Kaunas, 1924 m.

LCVA, P-12678.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidento Aleksandro Stulginskio 1924 m. vasario 25 d. prašymas Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkui Jonui Staugaičiui dėl pavadavimo.

LCVA, F. 923, ap. 1, b. 46, l. 142.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidento Aleksandro Stulginskio 1924 m. gegužės 28 d. padėka Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkui Jonui Staugaičiui už pavadavimą.

LCVA, F. 923, ap. 1, b. 46, l. 140.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidento Aleksandro Stulginskio 1924 m. birželio 11 d. raštas Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Ernestui Galvanauskui dėl jo vadovaujamo Ministrų Kabineto atsistatydinimo patvirtinimo.

LCVA, F. 923, ap. 1, b. 46, l. 171.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidento Aleksandro Stulginskio 1924 m. spalio 27 d. aktas, kuriuo Jonas Budrys skiriamas Klaipėdos krašto gubernatoriumi.

LCVA, F. 923, ap. 1, b. 46, l. 165.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidentas Aleksandras Stulginskis atvyksta į Karo muziejų.

Kaunas, 1925 m.

LCVA, A058-P106.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidento Aleksandro Stulginskio 1926 m. vasario mėn. raštas Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkui Vytautui Bertuliui dėl Žemės reformai nusavintų turtų sutarčių, draudimų ir suvaržymų likvidavimo įstatymo grąžinimo Seimui pakartotiniam svarstymui.

LCVA, F. 923, ap. 1, b. 46, l. 109, 109 a. p., 110.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidento Aleksandro Stulginskio 1926 m. gegužės 25 d. aktas dėl Lietuvos Respublikos Seimo sušaukimo.

LCVA, F. 923, ap. 1, b. 46, l. 102.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidento Kazio Griniaus 1926 m. liepos 16 d. aktas, kuriuo Vytautas Račkauskas skiriamas Žemės banko valdytoju.

LCVA, F. 923, ap. 1, b. 46, l. 89.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidento Kazio Griniaus 1926 m. liepos 28 d. raštas Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkui Jonui Staugaičiui dėl Vyriausiosios socialinio draudimo valdybos įstatymo pakeitimo grąžinimo Seimui pakartotiniam svarstymui.

LCVA, F. 923, ap. 1, b. 46, l. 85, 85 a. p.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidento Kazio Griniaus 1926 m. liepos 29 d. aktas, kuriuo Karolis Žalkauskas skiriamas Klaipėdos krašto gubernatoriumi.

LCVA, F. 923, ap. 1, b. 46, l. 83.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidento Kazio Griniaus, Ministrų Kabineto narių ir svečių iš Čekoslovakijos apsilankymas pas pavyzdingą ūkininką Fledžinskį.

Sėdi iš kairės: penktas – Ministras Pirmininkas Mykolas Sleževičius, aštuntas – prezidentas Kazys Grinius.

Šiaulių aps., 1926 m. rugpjūčio mėn.

LCVA, P-20680.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidento Kazio Griniaus apsilankymas Šiauliuose.

1926 m. rugpjūčio 22 d.

LCVA, A014-P199.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidento Kazio Griniaus apsilankymas Šiauliuose.

1926 m. rugpjūčio 22 d.

LCVA, A014-P204.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidento Kazio Griniaus apsilankymas Šiauliuose.

Prezidentas išvyksta į Žemės ūkio ir pramonės parodą.

Šiauliai, 1926 m. rugpjūčio 22 d.

LCVA, A014-P214.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidento Kazio Griniaus apsilankymas Šiauliuose.

Prezidentas atidaro Žemės ūkio ir pramonės parodą.

Šiauliai, 1926 m. rugpjūčio 22 d.

LCVA, A014-P215.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidento Kazio Griniaus ir Ministrų Kabineto narių apsilankymas pas Klaipėdos gubernatorių Karolį Žalkauską.

Centre sėdi Prezidentas Kazys Grinius, iš kairės stovi: pirmas – Karolis Žalkauskas, antras – Ministras Pirmininkas Mykolas Sleževičius.

Klaipėda, 1926 m. rugpjūčio 29 d.

LCVA, P-20590.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidentas Kazys Grinius (centre) sveikinasi su Lietuvos kariuomene.

 Iš dešinės – generalinio štabo viršininkas pulkininkas Kazys Škirpa ir Ministras Pirmininkas Mykolas Sleževičius.

Klaipėda, 1926 m. rugpjūčio 29 d.

LCVA, P-20591.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidento Kazio Griniaus apsilankymas Skuode.

1926 m.

LCVA, P-20589.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Siaurojo geležinkelio atidarymas Biržuose.

Lietuvos Respublikos Prezidentas Kazys Grinius perkerpa juostą, šalia Martynas Yčas.

Biržai, 1926 m.

B. Michelsono nuotrauka.

LCVA, P-12992.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidento Kazio Griniaus (šeštas iš dešinės) viešnagė Šilutėje.

1926 m.

LCVA, P-20593.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidento Kazio Griniaus 1926 m. gruodžio 17 d. raštas Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Mykolui Sleževičiui dėl jo ir jo vadovaujamo Ministrų Kabineto atsistatydinimo patvirtinimo.

LCVA, F. 923, ap. 1, b. 46, l. 77.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidento Kazio Griniaus 1926 m. gruodžio 17 d. raštas Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Augustinui Voldemarui dėl jo vadovaujamo Ministrų Kabineto sudėties patvirtinimo.

LCVA, F. 923, ap. 1, b. 46, l. 73.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos planuojamo 1927 m. rugpjūčio 19 d. vizito į Rokiškio apskritį maršruto projektas.

1927 m. liepos 29 d.

LCVA, F. 394, ap. 15, b. 96, l. 412.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Ežerėnų (Zarasų) apskrities viršininko 1927 m. rugpjūčio 2 d. raštas Piliečių apsaugos departamentui dėl Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos planuojamo 1927 m. rugpjūčio 19 d. vizito į Rokiškio apskritį maršruto papildymo.

LCVA, F. 394, ap. 15, b. 96, l. 414.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos 1928 m. gruodžio 10 d. aktas dėl pensijos Kaziui Griniui skyrimo.

LCVA, F. 923, ap. 1, b. 46, l. 17.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos 1929 m. rugsėjo 19 d. raštas Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Augustinui Voldemarui dėl jo vadovaujamo Ministrų Kabineto atsistatydinimo patvirtinimo.

LCVA, F. 923, ap. 1, b. 597, l. 419.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos kalbos Vytauto Didžiojo karo muziejaus atidarymo 1936 m. vasario 16 d. iškilmėse projektas.

LCVA, F. 922, ap. 1, b. 16, l. 32, 33.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Klaipėdos moksleivės pasitinka atvykusį Lietuvos Respublikos Prezidentą Antaną Smetoną.

Klaipėda, 1937 m. rugsėjo 26 d.

LCVA, A075-P094.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos vadovai atvyksta į Pirmosios Lietuvos tautinės olimpiados atidarymą.

Iš kairės: Ministras Pirmininkas Vladas Mironas, Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto pirmininkas Vytautas Augustauskas.

Antroje eilėje kairėje: Lietuvos kariuomenės Štabo viršininkas Jonas Černius, dešinėje Kauno miesto burmistras Antanas Merkys.

Kaunas, 1938 m. liepos 13 d.

M. Smečechausko nuotrauka.

LCVA, P-20753.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona atvyksta į skautų stovyklos atidarymo iškilmes.

Kaunas, 1938 m. liepos 21 d.

LCVA, A075-P142.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos kariuomenės savanoriai kūrėjai savo pirmąjį garbės narį – Lietuvos Respublikos Prezidentą Antaną Smetoną ant rankų neša į iškilmingo kongreso posėdžio tribūną.

Kaunas, 1938 m. rugsėjo 7 d.

J. Miežlaiškio nuotrauka.

LCVA, A075-P184.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Utenos žydai pasitinka atvykstantį Lietuvos Respublikos Prezidentą Antaną Smetoną.

 [Data nenustatyta].

LCVA, P-06075.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona sveikinasi su užsienio kariniais atstovais, atvykusiais stebėti šventės sportinių pasirodymų.

 A. Šulco nuotrauka.

[Data nenustatyta].

LCVA, P-11846.

Lt En