Galerijos
Albumai
LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos telegramų agentūros Elta 1920 m. birželio 19 d. telegrama Lietuvos pasiuntinybei Kopenhagoje apie Aleksandro Stulginskio išrinkimą Lietuvos Respublikos Prezidentu.

LCVA, F. 383, ap. 17, b. 2, l. 28.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Seimo 1923 m. sausio 12 d. rezoliucija dėl Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų teisėtumo.

1923 m. sausio 16 d.

LCVA, F. 923, ap. 1, b. 315, l. 166.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Seimo 1923 m. sausio 17 d. posėdžio stenogramos apie Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų teisėtumą ištrauka.

LCVA, F. 923, ap. 1, b. 315, l. 163, 164, 165.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Seimo Prezidiumo 1926 m. gruodžio 19 d. raštas Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Augustinui Voldemarui apie Antano Smetonos išrinkimą Lietuvos Respublikos Prezidentu.

LCVA, F. 923, ap. 1, b. 466, l. 2.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Pranešimas apie Antano Smetonos išrinkimą Lietuvos Respublikos Prezidentu dienraščio „Rytas“ leidinyje „Vakaro „Ryto“ telegramos“.

1926 m. gruodžio 19 d.

LCVA, F. 931, ap. 4, b. 12, l. 94.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Seimo Prezidiumo 1926 m. birželio 7 d. pranešimas Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Leonui Bistrui apie Kazio Griniaus išrinkimą Lietuvos Respublikos Prezidentu.

LCVA, F. 923, ap. 1, b. 46, l. 99.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko Juozo Tūbelio 1931 m. gruodžio 7 d. pranešimas Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų ypatingajam tautos atstovui Pranui Gaižauskui apie rinkimų vietą ir laiką.

LCVA, F. 923, ap. 1, b. 717, l. 23.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų Ypatingųjų tautos atstovų susirinkimo dalyvių registracijos lapas.

1931 m. gruodžio 11 d.

LCVA, F. 922, ap. 1, b. 57, l. 5.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Ypatingųjų tautos atstovų, Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimuose pasiūliusių Antano Smetonos kandidatūrą, sąrašas.

1931 m. gruodžio 11 d.

LCVA, F. 922, ap. 1, b. 57, l. 7.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų balsų skaičiavimo aktas.

1931 m. gruodžio 11 d.

LCVA, F. 922, ap. 1, b. 57, l. 8.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų Ypatingųjų tautos atstovų 1931 m. gruodžio 11 d. susirinkimo protokolas.

LCVA, F. 922, ap. 1, b. 57, l. 9.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo pakeitimo projektas.

1938 m. spalio 10 d.

LCVA, F. 923, ap. 1, b. 1038, l. 129.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos kariuomenės kariai išsirikiavę laukia perrinkto Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos.

Kaunas, 1938 m. gruodžio 17 d.

K. Martinkaus nuotrauka.

LCVA, P-00662.

Lt En