Galerijos
Albumai
LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos 1919 m. balandžio 6 d. įsakymas, kuriuo Stasys Čiurlionis skiriamas Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos viršininku.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 245, l. 66.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidento algos ir Prezidento rūmų išlaikymo sąmata.

1919 m. balandžio mėn.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 45, l. 200.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos 1920 m. išlaidų sąmata.

1920 m. gegužės 13 d.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 103, l. 163.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Steigiamojo Seimo Pirmininko, einančio Lietuvos Respublikos Prezidento pareigas Aleksandro Stulginskio 1921 m. balandžio 14 d. įsakymas, kuriuo Pijus Bielskus skiriamas Prezidento sekretoriumi ir Kanceliarijos viršininku.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 245, l. 20.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

[Didžiosios Britanijos] karo atstovų sutikimas Kaune.

Stovi pirmas iš kairės – Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Politikos departamento direktorius Bronius Kazys Balutis.

Stovi pirmas iš dešinės –  Prezidento kanceliarijos vadovas Pijus Bielskus.

Kaunas, [1923 m.].

LCVA, P-06722.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidento Kazio Griniaus 1926 m. liepos mėn. atlyginimo lapas.

LCVA, f. 922, ap. 1, b. 44, l. 38, 38 a. p.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos 1928 m. vasario 16 d. aktas, kuriuo Prezidento kanceliarijos vadovas Pijus Bielskus apdovanojamas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 3-iojo laipsnio ordinu.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 46, l. 6.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Pijus Bielskus, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos viršininkas.

1933 m.

LCVA, A073-P0347.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos antspaudų pavyzdžiai.

 [1934 m.].

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 1600, l. 456.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos viršininko Pijaus Bielskaus vizitinė kortelė.

[1938 m.].

LCVA, f. 922, ap. 1, b. 32, l. 3.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos atkūrimo dvidešimtmečio minėjimo iškilmės.

Lietuvos Respublikos Prezidentūros balkone stovi iš kairės: pirmas – Lietuvos šaulių sąjungos vadas Pranas Saladžius, antras – rašytojas Liudas Gira, trečias – Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona, ketvirtas – Prezidento kanceliarijos vadovas Pijus Bielskus.

Kaunas, 1938 m. vasario 16 d.

LCVA, 1-28955.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona per Estijos Baltosios žvaigždės I laipsnio ordino ir grandinės įteikimą Prezidentūroje.

Pirmoje eilėje iš kairės stovi: Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Stasys Lozoraitis, Estijos Respublikos Prezidento vyr. adjutantas brigados generolas Gustavas Jonsonas, Antanas Smetona, Estijos atstovas Lietuvoje Aleksandras Varma, einąs krašto apsaugos ministro pareigas Stasys Raštikis.

Antroje eilėje: Prezidento kanceliarijos viršininkas Pijus Bielskus, Staneika ir Prezidento asmeninis adjutantas pulkininkas Stepas Žukaitis.

Kaunas, 1938 m. lapkričio 10 d.

LCVA, A075-P178.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos vairuotojo Jono Balčiūno tarnybinių kelionių registracijos žurnalo ištraukos.

[1937 m. kovo 18 d.–1940 m.].

LCVA, f. 922, ap. 1, b. 60, l. 4 a.p., 5, 5 a.p., 6, 37 a.p., 38.

Lt En