Galerijos
Albumai
LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

6-ojo pėstininkų Pilėnų kunigaikščio Margio pulko karininkai su šeimomis bankete.

Centre sėdi Lietuvos Respublikos Prezidentas Aleksandras Stulginskis.

[1921–1924 m.].

LCVA, P-06762.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Banketas Piliečių klube, skirtas pagerbti Lietuvos Respublikos Prezidentą Kazį Grinių.

Šiauliai, 1926 m.

LCVA, A014-P226.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona prie sieros šaltinio Pasvalyje.

1927 m. liepos mėn.

P. Ločerio nuotrauka.

LCVA, A025-P213.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona (centre) prie Lėno ežero kelionės po savo gimtąsias vietas metu.

Trečias iš kairės stovi generolas Silvestras Žukauskas.

Ukmergės apsk., [1927 m.].

LCVA, P-04531.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidentas Kazys Grinius su šeima ir draugais leidžia laiką grafo Tiškevičiaus parke Palangoje.

1931 m.

LCVA, A117-P033.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidentas Kazys Grinius su sūnumi Liūtu Palangoje.

1933 m.

LCVA, A117-P043.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidentas Kazys Grinius (centre) su sūnumi Liūtu viešnagėje profesoriaus Tado Ivanausko (stovi antras iš kairės) ūkyje Obelynėje.

 Kauno raj.

[1934 m.].

LCVA, A117-P046.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidentas Kazys Grinius, jo sūnus Liūtas Grinius vasaroja Kačerginėje.

K. Griniui iš kairės stovi: Lencevičienė, Alisa Gerulaitytė ir Jonas Lencevičius.

Kauno raj., 1934 m. liepa.

LCVA, A117-P042.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidentas Kazys Grinius su sūnumi Liūtu leidžia laisvalaikį Kemeriuose (Latvija).

1936 m.

LCVA, A117-P054.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona atostogų metu tėviškėje Užulėnyje.

1937 m.

LCVA, A075-P007.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona savo tėviškėje sutinka šv. Kalėdas.

Iš kairės: Prezidento sesuo Julija Smetonaitė, Sofija Smetonienė, Prezidentas Antanas Smetona, jo duktė Marija Valušienė ir plk. Aloyzas Valušis.

1938 m.

M. Truso nuotrauka.

LCVA, A075-P009.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona kopūstų lauke savo dvare Užugiryje.

Kairėje –  žurnalistas Jonas Gračiūnas.

Ukmergės apsk., 1938 m.

LCVA, A075-P017.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Prezidentas Antanas Smetona su seserimi Julija Smetonaite miške.

Ukmergės apsk., 1938 m.

LCVA, A075-P033.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Prezidentas Antanas Smetona tėviškėje Užulėnyje.

Pirmas iš dešinės – Prezidento adjutantas plk. Stepas Žukaitis.

Ukmergės apsk., 1938 m.

LCVA, A075-P036.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona su paskutiniuoju Taujėnų dvaro savininku Konstantinu Radvila.

Taujėnai, Ukmergės raj., [1938 m.].

LCVA, P-40588.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona medžioklėje.

1939 m.

LCVA, A075-P196.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nariai prie medžioklės laimikio Davalgonių miške, Kauno urėdijoje.

Iš dešinės: antras – Lietuvos banko valdybos direktorius Dovas Zaunius, trečias – Krašto apsaugos ministras Kazys Musteikis, ketvirtas – A. Smetona, penktas – Užsienio reikalų ministras Stasys Lozoraitis, šeštas – Ministras Pirmininkas Vladas Mironas.

1939 m. sausio 29 d.

LCVA, A075-P197.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona atostogauja tėviškėje Užulėnyje.

1939 m.

A. Naruševičiaus nuotrauka.

LCVA, P-00927.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona atostogauja tėviškėje Užulėnyje.

1939 m.

A. Naruševičiaus nuotrauka.

LCVA, P-00928.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona jodinėja.

Data nenustatyta.

K. Ripskio nuotrauka.

LCVA, P-03433.

Lt En