Galerijos
Albumai
LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Valstybės Tarybos 1918 m. spalio 31 d. posėdžio, kuriame yra svarstomi Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos pamatiniai dėsniai, protokolo ištrauka.

LCVA, F. 1014, ap. 1, b. 21, l. 23, 24.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Valstybės Tarybos 1918 m. lapkričio 1 d. posėdžio, kuriame yra svarstomi Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos pamatiniai dėsniai, protokolo ištrauka.

LCVA, F. 1014, ap. 1, b. 21, l. 36, 37, 38, 40, 41.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Valstybės Tarybos 1918 m. lapkričio 2 d. posėdžio, kuriame yra svarstomi Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos pamatiniai dėsniai, protokolo ištrauka.

LCVA, F. 1014, ap. 1, b. 21, l. 47, 49, 50, 51.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Valstybės Tarybos 1918 m. lapkričio 3 d. posėdžio, kuriame yra svarstomi Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos pamatiniai dėsniai, protokolas.

LCVA, F. 1014, ap. 1, b. 21, l. 44, 45, 46.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Valstybės Tarybos prezidiumas.

Iš kairės: Lietuvos Valstybės Tarybos sekretorius Jokūbas Šernas, pirmininkas Antanas Smetona, pirmasis vicepirmininkas Jurgis Šaulys, antrasis vicepirmininkas Justinas Staugaitis.

Berlynas, 1918 m.

E. Bieber nuotrauka.

LCVA, P-19259.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos pamatinių dėsnių, Lietuvos Valstybės Tarybos priimtų 1919 m. balandžio 4 d., ištrauka.

[1919 m. balandžio 4 d.]

LCVA, F. 648, ap. 1, b. 658, l. 181, 181 a.p., 182.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos pamatinių dėsnių, Lietuvos Valstybės Tarybos priimtų 1919 m. balandžio 4 d., ištrauka.

[1919 m. balandžio 4 d.]

LCVA, f. 656, ap. 1, b. 80, l. 147, 148, 149.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

1920 m. Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos projekto ištrauka.

1920 m. birželio mėn.

LCVA, F. 923, ap. 1, b. 122, l. 196, 198, 201, 202, 203, 220.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona.

1920 m.

LCVA, A045-P150.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Kareivinių miegamojo siena, dekoruota piešiniais ir šūkiais.

Užrašas: „1922 m. rugpjūčio 1 d. Lietuvos Steigiamasis Seimas priėmė Lietuvos Valstybės Konstituciją“.

[XX a. 4 deš.].

LCVA, P-12653.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

1922 m. Lietuvos Valstybės Konstitucijos ištrauka.

1922 m. rugpjūčio 1 d.

LCVA, F. 923, ap. 1, b. 814, l. 99, 99 a.p., 100, 100 a.p., 101.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidentas Aleksandras Stulginskis.

Kaunas, data nenustatyta.

LCVA, A049-P002.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidentas Kazys Grinius.

Kaunas, 1926 m.

J. Kliučinskienės nuotrauka.

LCVA, P-21747.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona.

Kaunas, [1928 m. birželio 28–liepos 3 d.].

LCVA, A028-P001.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

1928 m. Lietuvos Valstybės Konstitucijos ištrauka.

1928 m. gegužės 15 d.

LCVA, F. 922, ap. 1, b. 36, l. 5, 7 a.p., 8, 8 a.p., 9, 9 a.p., 10.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

1938 m. Lietuvos Konstitucijos ištrauka.

1938 m. vasario 11 d.

LCVA, F. 923, ap. 1, b. 814, l. 24, 25 a.p., 26.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

1938 m. Lietuvos Valstybės Konstitucijos įsigaliojimo iškilmės Seime.

Kaunas, 1938 m. gegužės 12 d.

LCVA, P-11457.

Lt En