Galerijos
Albumai
LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Pirmasis Lietuvos Steigiamojo Seimo Pirmininkas ir būsimasis Lietuvos Respublikos Prezidentas Aleksandras Stulginskis ir Lietuvos Steigiamojo Seimo rūmai.

 Atvirukas.

Kaunas, 1920 m.

LCVA, P-31140.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona.

 Kaunas, [1924–1928 m.].

LCVA, f. 922, ap. 1, b. 1., l. 37.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidentas Aleksandras Stulginskis.

Kaunas, 1924 m. gegužės 14–18 d.

LCVA, A021-P001.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos autobiografija.

1925 m. rugsėjo 17 d.

LCVA, f. 1686, ap. 1, b. 2, l. 1, 2.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidentas Kazys Grinius darbo kabinete.

Kaunas, 1926 m.

LCVA, P-21748.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Draugijos „Tiesa“ steigėjų: Lietuvos Respublikos Prezidento Aleksandro Stulginskio, K. Jokanto, M. Krupavičiaus, K. Ambrozaičio ir P. Karvelio 1926 m. liepos 9 d. prašymas Kauno miesto ir apskrities viršininkui įregistruoti draugiją.

LCVA. F. 402, ap. 4, b. 466, l. 1.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos universiteto (dabar – Vytauto Didžiojo universitetas) Humanitarinių mokslų fakulteto docento Antano Smetonos tarnybos lapas.

1927 m. sausio 11 d.

LCVA, F. 631, ap. 3, b. 668, l. 23 a. p., 24.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona.

XX a. 4-asis deš.

LCVA, A179-P415.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos vaiko draugijos Centro valdybos sveikinimas Lietuvos Respublikos Prezidentui Antanui Smetonai 60-mečio proga.

1934 m.

LCVA, f. 1686, ap. 1, b. 122, l. 27.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Kurtuvėnų pradžios mokyklos mokinių sveikinimas Lietuvos Respublikos Prezidentui Antanui Smetonai 60-mečio proga.

1934 m.

LCVA, f. 1686, ap. 1, b. 122, l. 32.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Mažeikių rinktinės „Vytijos“ vado Ž. Streikaus sveikinimas Lietuvos Respublikos Prezidentui Antanui Smetonai 60-mečio proga.

1934 m.

LCVA, f. 1686, ap. 1, b. 133, l. 4.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Klaipėdos šaulių rinktinės sveikinimas Lietuvos Respublikos Prezidentui Antanui Smetonai 60-mečio proga.

1934 m.

LCVA, f. 1686, ap. 1, b. 140, l. 4.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Zarasų šaulių rinktinės sveikinimas Lietuvos Respublikos Prezidentui Antanui Smetonai 60-mečio proga.

1934 m.

LCVA, f. 1686 ap. 1, b. 127, l. 18.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Stakliškių miesto seniūno sveikinimas Lietuvos Respublikos Prezidentui Antanui Smetonai 60-mečio proga.

1934 m.

LCVA, f. 1686, ap. 1, b. 129, l. 1.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos 60-mečio minėjimas Alytuje.

1934 m. liepos mėn.

LCVA, P-03471.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų draugijos Kėdainių skyriaus globojamo vaikų darželio auklėtiniai mini Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos 60-mečio sukaktį.

1934 m.

LCVA,P-25682.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidentas Kazys Grinius Čikagoje.

1949 m. spalio mėn.

LCVA, P-21800.

Lt En