Galerijos
Albumai
LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Bronius Liesis.

1940 m.

Fotonuotrauka.

OLKM, PF1932.

Bronius Liesis-Naktis (1922–1949), Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos signataras.

Studijavo Vytauto Didžiojo universitete žurnalistiką. Vokietijai okupavus Lietuvą, įsitraukė į Lietuvos laisvės armijos veiklą, 1944 m. mokėsi Vokietijos karinės žvalgybos mokykloje. 1944 m. gruodžio mėn. kartu su broliu Antanu atskraidintas ir su parašiutu nusileidęs Lietuvoje, įstojo į partizanų gretas, buvo Jungtinės Kęstučio apygardos štabo  pareigūnu, nuo 1948 m. liepos 27 d. – Prisikėlimo apygardos štabo viršininku. 1949 m. vasario mėn. išrinktas LLKS visuomeninės dalies Tautinio skyriaus viršininku. 1949 m. vasario 16 d. jam suteiktas kapitono laipsnis. Rašė eilėraščius ir skelbė juos partizanų spaudoje. Žuvo 1949 m. rugpjūčio 13 d. Radviliškio aps., Grinkiškio vls., Užpelkių miške. LLKS Tarybos Prezidiumo 1950 m. lapkričio 23 d. aktu po mirties apdovanotas I, II ir III laipsnio Laisvės kovos kryžiais.

Perlaidotas 1991 m. Radviliškyje.

1998 m. sausio 13 d. suteiktas majoro laipsnis (po mirties). Lietuvos Respublikos Prezidento 1998 m. gegužės 19 d. dekretu apdovanotas Vyčio Kryžiaus 1-ojo laipsnio ordinu (po mirties).

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Jungtinės Kęstučio apygardos partizanai.

Iš kairės: 1. Vladas Mišeikis-Tarzanas, 2. Bronius Liesis-Naktis, 3. apygardos štabo Agitacijos ir propagandos skyriaus viršininkas Antanas Liesis-Idenas. 1946 m.

Fotonuotrauka.

OLKM, PF3249.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) visuomeninės dalies Tautinio skyriaus viršininko Broniaus Liesio-Ėgliaus eilėraščiai, paskelbti LLKS leidinyje „Prie rymančio Rūpintojėlio“, Nr. 1.

1949 m. kovo mėn.

Spaudinys. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-5, ap. 1, b. 194, l. 7, 10.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) visuomeninės dalies Tautinio skyriaus viršininko Broniaus Liesio-Nakties parengto LLKS atžymėjimo projekto priedas – pastabos dėl projekto nuostatų.

1949 m. gegužės 25 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-5, ap. 9, b. 2, l. 26.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) visuomeninės dalies Tautinio skyriaus viršininko Broniaus Liesio-Nakties raportas LLKS Tarybos Prezidiumo pirmininkui dėl pasiūlymų partizanų ženklo, kepurės ženklo ir pareigų ženklų projektams.

1949 m. birželio 12 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-5, ap. 9, b. 2, l. 58, 113–119.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) visuomeninės dalies Tautinio skyriaus viršininko Broniaus Liesio-Nakties raportas LLKS Tarybos Prezidiumo pirmininkui dėl pasiūlymų LLKS valdymo schemai.

1949 m. birželio 28 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-5, ap. 9, b. 2, l. 66.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) visuomeninės dalies Tautinio skyriaus viršininko Broniaus Liesio-Nakties raštas LLKS Tarybos Prezidiumo sekretoriui Petrui Bartkui-Žadgailai dėl LLKS visuomeninės veiklos vystymo, partizanų žūčių ir kitų veiklos klausimų.

1949 m. liepos 6 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-5, ap. 9, b. 2, l. 67.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Antkapinė kompozicija 1944–1953 m. Radviliškio apylinkėse žuvusių Lietuvos partizanų atminimui jų perlaidojimo kapavietėje.

Radviliškis, Radviliškio miesto naujosios kapinės. 1999 m.

Fotonuotraukos autorė A. Malinauskaitė.

LGGRTC.

Antkapinės kompozicijos autorius Viktoras Kunickas. Kompozicija atidengta 1991 m.

Kompozicija skirta 1949 m. rugpjūčio 13 d. kautynėse Radviliškio aps., Grinkiškio vls., Užpelkių miške žuvusių Broniaus Liesio-Nakties, Petro Bartkaus-Žadgailos ir kitų partizanų, taip pat 1944–1953 m. Radviliškio apylinkėse žuvusių bei šioje vietoje perlaidotų partizanų atminimui.

Lt En