Galerijos
Albumai
LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Jungtinės Kęstučio apygardos štabo Operatyvinio skyriaus viršininkas Vytautas Gužas-Kardas.

1947 m.

Fotonuotrauka.

OLKM, LN-P0014.

Vytautas Gužas-Kardas (1920–1949), Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos signataras.

1939 m. baigė Rokiškio aps. Salų žemės ūkio mokyklą, dirbo pieninėje. 1940 m. pradėjęs mokytis Kauno aps. Fredos sodininkystės mokykloje, įsitraukė į Lietuvių aktyvistų fronto veiklą. 1944 m. tarnavo Lietuvos vietinėje rinktinėje. 1944 m. įstojo į Lietuvos partizanų gretas, buvo Jungtinės Kęstučio apygardos štabo pareigūnu, nuo 1947 m. gegužės mėn. – Jungtinės Kęstučio apygardos štabo Operatyvinio skyriaus viršininku, nuo 1948 m. gegužės mėn. – Vakarų Lietuvos srities štabo viršininku. 1947 m. gegužės 28 d. jam suteiktas kapitono laipsnis. Žuvo 1949 m. birželio 11 d. Jurbarko aps., Eržvilko vls., Smaidrių k. LLKS Tarybos Prezidiumo pirmininko 1949 m. birželio 16 d. aktu po mirties apdovanotas II laipsnio Laisvės kovos kryžiumi.

1998 m. gegužės 13 d. suteiktas kapitono laipsnis (po mirties). Lietuvos Respublikos Prezidento 1998 m. lapkričio 18 d. dekretu apdovanotas Vyčio Kryžiaus 2-ojo laipsnio ordinu (po mirties).

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Jungtinės Kęstučio apygardos štabo nariai.

Iš kairės: 1. apygardos štabo Agitacijos ir propagandos skyriaus viršininkas Antanas Liesis-Tvanas, 2. apygardos vado adjutantas Mečislovas Orlingis-Ričardas, 3. apygardos štabo Operatyvinio skyriaus viršininkas Vytautas Gužas-Kardas, 5. Antanas Seneckis-Žaibas. 1947 m.

Fotonuotrauka.

OLKM, PF3315.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Vakarų Lietuvos srities štabo spaudos darbuotojai.

Priklaupę iš dešinės: 1. srities štabo Spaudos ir informacijos skyriaus viršininkas Antanas Liesis-Idenas, 2. srities štabo viršininkas Vytautas Gužas-Kardas. [1949 m.]

Fotonuotrauka.

OLKM, PF2065-13.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Vakarų Lietuvos srities štabo viršininko Vytauto Gužo-Kardo laiškas Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo pirmininko pirmajam pavaduotojui Adolfui Ramanauskui-Vanagui apie siunčiamus Lietuvos partizanų vadų 1949 m. vasario mėn. susitikimo dokumentus, dalyvių fotonuotraukas ir kitus veiklos klausimus.

[1949 m. kovo 8 d.]

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 44618/3, t. 10, l. 19.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Vakarų Lietuvos srities vadovybė su apsaugos grupės kovotojais.

Iš kairės: 1. Antanas Seneckis-Žaibas, 2. srities štabo Spaudos ir informacijos skyriaus viršininkas Antanas Liesis-Idenas, 3. srities vadas Aleksandras Milaševičius-Ruonis, 4. srities štabo viršininkas Vytautas Gužas-Kardas, 5. Mečislovas Orlingis-Ričardas. 1948–1949 m. žiema.

Fotonuotrauka.

OLKM, PF3250.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Vakarų Lietuvos srities štabo viršininko Vytauto Gužo-Kardo laiškas Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) Tarybos Prezidiumo pirmininko pirmajam pavaduotojui Adolfui Ramanauskui-Vanagui apie LLKS organizacijos tobulinimą ir veiklos plėtimą.

1949 m. gegužės 31 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 44618/33, t. 10, l. 16–18.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos įgaliotinio Skaudvilės rajone įstaigos parengtų išvadų dėl agentūrinės bylos „Falanga“ ištrauka apie Vytauto Gužo-Kardo žūtį 1949 m. birželio 11 d. vykusios karinės-čekistinės operacijos metu.

1954 m. spalio 14 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-30, ap. 1, b. 993, l. 86–87, 89.

1949 m. birželio 11 d. karinės-čekistinės operacijos Tauragės aps., Eržvilko vls., Smaidrių k. metu žuvo Vakarų Lietuvos srities štabo viršininkas V. Gužas-Kardas.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Atminimo ženklas 1949 m. birželio 11 d. kautynėse Tauragės aps., Eržvilko vls., Smaidrių k. žuvusio Vakarų Lietuvos srities štabo viršininko Vytauto Gužo-Kardo atminimui.

Tauragės r., Kavadonių k. 1999 m.

Fotonuotraukos autorius V. Almonaitis.

LGGRTC.

Atminimo ženklo autorius Romas Navickas. Ženklas atidengtas 1999 m.

Lt En