Galerijos
Albumai
LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Tauro apygardos vadas Aleksandras Grybinas-Faustas (dešinėje) su adjutantu Pranu Runu-Daugirdu. Data nenustatyta.

Fotonuotrauka.

OLKM, PF2884.

Aleksandras Grybinas-Faustas (1920–1949), Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos signataras.

1941 m. baigė Marijampolės mokytojų seminariją, mokytojavo. 1945 m. įstojo į Lietuvos partizanų gretas, nuo  1946 m. birželio 12 d. buvo Tauro apygardos Žalgirio rinktinės adjutantu, nuo 1947 m. gegužės 12 d. – rinktinės štabo Žvalgybos, vėliau – Spaudos-informacijos skyriaus viršininku, nuo 1948 m. gegužės 5 d. – rinktinės štabo viršininku, nuo 1948 m. spalio 8 d. – Tauro apygardos vadu. 1949 m. vasario 16 d. jam suteiktas kapitono laipsnis. Žuvo 1949 m. rugsėjo 28 d. Šakių aps., Jankų vls., Šunkarių miške. LLKS Tarybos Prezidiumo pirmininko 1949 m. birželio 16 d. aktu po mirties apdovanotas II laipsnio Laisvės kovos kryžiumi.

Lietuvos Respublikos Prezidento 1998 m. gegužės 19 d. dekretais  po mirties suteiktas pulkininko laipsnis ir apdovanotas Vyčio Kryžiaus 2-ojo laipsnio ordinu.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Pietų Lietuvos srities atstovai pakeliui į Lietuvos partizanų vadų susitikimą.

Iš kairės: 1. Tauro apygardos vadas Aleksandras Grybinas-Faustas, 2. Vakarų Lietuvos srities štabo viršininkas Vytautas Gužas-Kardas, 3. einantis Pietų Lietuvos srities vado pareigas Adolfas Ramanauskas-Vanagas, 4. Tauro apygardos Žalgirio rinktinės štabo Ūkio skyriaus viršininkas Urbantas Dailidė-Tauras, 5. Tauro apygardos Žalgirio rinktinės štabo Žvalgybos skyriaus viršininkas Juozas Jankauskas-Demonas. 1949 m. sausio mėn.

Fotonuotrauka.

OLKM, PF1548.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Tauro apygardos vado Aleksandro Grybino-Fausto Laisvės kovotojo partizano Tėvynei pareigų ėjimo lapas.

[1949 m.]

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 44618-3, t. 12, l. 70, 70a.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Tauro apygardos vado Aleksandro Grybino-Fausto įsakymas dėl Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) vadovybės sudarymo ir vadovavimosi LLKS statutu partizanų veikloje.

1949 m. gegužės 12 d.

Nuorašas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. 3377, ap. 55, b. 225, l. 73.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Tauro apygardos partizanai bunkerio statybos darbų metu.

Iš kairės: 1. Vytauto rinktinės ryšininkė Julija Krivickaitė-Vėtra, 2. apygardos vadas Aleksandras Grybinas-Faustas, 3. Vytauto rinktinės vado adjutantas Algimantas Matusevičius-Neptūnas. 1949 m. birželio 2 d.

Fotonuotrauka.

OLKM, PF2239-85.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Tauro apygardos vado Aleksandro Grybino-Fausto įsakymas apygardos įkūrimo ketvirtųjų metinių proga.

1949 m. rugpjūčio 15 d.

Nuorašas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. 3377, ap. 55, b. 225, l. 82.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Tauro apygardos vado Aleksandro Grybino-Fausto raštas rinktinių vadams dėl žinių apie kolchozus ir sovchozus rinkimo.

1949 m. rugsėjo 10 d.

Nuorašas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. 3377, ap. 55, b. 225, l. 31.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) Šakių apskrities skyriaus specialusis pranešimas apie Tauro apygardos vado Aleksandro Grybino-Fausto žūtį.

1949 m. spalio 1 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-41, ap. 1, b. 270, l. 61–62.

A. Grybinas-Faustas, grįždamas iš Dainavos apygardos į savo vadavietę, 1949 m. rugsėjo 28 d. Šakių aps., Jankų vls., Šunkarių miške, kartu su jį lydinčiais partizanais pateko į pasalą. Per kautynes sunkiai sužeistas pasitraukė į savo bunkerį, kur, sunaikinęs turėtus partizanų dokumentus, nusišovė.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Tauro apygardos Žalgirio rinktinės vado, laikinai einančio Tauro apygardos vado pareigas Viktoro Vitkausko-Saidoko įsakymas dėl apygardos vado Aleksandro Grybino-Fausto žūties ir jo pareigų perėmimo bei kitų veiklos klausimų.

1949 m. lapkričio 20 d.

Nuorašas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. 3377, ap. 55, b. 230, l. 261.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Paminklas Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tauro apygardos vado Aleksandro Grybino-Fausto atminimui apygardos vadavietėje. Šakių r., Padegėlinių miškas.

2005 m.

Fotonuotraukos autorius J. Vaitkus.

Lt En