Galerijos
Albumai
LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Didžiosios Kovos apygardos štabo viršininkas Juozas Šibaila-Diedukas, Merainis.

Data nenustatyta.

Fotonuotrauka.

OLKM, PF2163.

Juozas Šibaila-Merainis (1905–1953), Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos signataras.

1944 m. įstojo į Lietuvos partizanų gretas, buvo Didžiosios Kovos apygardos partizanu, „B“ rinktinės štabo viršininku, nuo 1948 m. rugpjūčio – Didžiosios Kovos apygardos štabo viršininku, nuo 1948 m. lapkričio mėn. – laikinai einančiu Bendro demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio visuomeninės dalies viršininko pareigas. 1949 m. vasario mėn. išrinktas LLKS Tarybos Prezidiumo nariu, LLKS visuomeninės dalies viršininku, 1949 m. vasario 25 d. paskirtas LLKS leidinio „Prie rymančio Rūpintojėlio“ redaktoriumi, 1949 m. lapkričio 3 d. – LLKS Tarybos Prezidiumo pirmininko antruoju pavaduotoju. Parengė LLKS visuomeninės veiklos programą. Nuo 1950 m. gegužės mėn. buvo LLKS Tarybos Prezidiumo pirmininko padėjėju, nuo 1950 m. gegužės 30 d. – LLKS visuomeninės veiklos vadovu. 1950 m. gegužės 30 d. jam suteiktas pulkininko laipsnis. 1952 m. birželio 9 d. perėmė LLKS Tarybos Prezidiumo III sekcijos (Rytų Lietuvos srities) vadovo pareigas. Žuvo 1953 m. vasario 11 d. Ramygalos r., Dovydų miške.

1998 m. gegužės 13 d. suteiktas pulkininko leitenanto laipsnis (po mirties). Lietuvos Respublikos Prezidento 1998 m. gegužės 19 d. dekretu apdovanotas Vyčio Kryžiaus 1-ojo laipsnio ordinu (po mirties).

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Didžiosios Kovos apygardos štabo viršininkas Juozas Šibaila-Diedukas (dešinėje) ir Didžiosios Kovos apygardos štabo Propagandos ir agitacijos skyriaus viršininkas Jonas Juras-Žilvinys.

[1948 m.]

Fotonuotrauka.

OLKM, PF2163.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) visuomeninės dalies viršininko Juozo Šibailos-Merainio parengtos LLKS visuomeninės dalies programos projekto dalis.

1949 m.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. 3377, ap. 55, b. 220, l. 190–194.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio visuomeninės dalies viršininko Juozo Šibailos-Merainio parengtas Laisvės kovotojų dvasinio parengimo nuostatų projektas.

1949 m.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-5, ap. 9, b. 4, l. 98–101.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) visuomeninės dalies viršininko Juozo Šibailos-Merainio raštas LLKS Tarybos Prezidiumo pirmininkui dėl siūlymų LLKS visuomeninės dalies veiklos programos projektui.

1949 m. liepos 7 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-5, ap. 9, b. 2, l. 68.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Didžiosios Kovos apygardos štabo viršininkas Juozas Šibaila-Diedukas su partizanų ryšininkėmis.

Sėdi iš kairės: 1. Didžiosios Kovos apygardos štabo Propagandos ir agitacijos skyriaus viršininkas Jonas Juras-Žilvinys, 3. J. Šibaila-Diedukas. [1948 m.]

Fotonuotrauka.

OLKM, PF2890.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) visuomeninės dalies viršininko Juozo Šibailos-Merainio nutarimas dėl LLKS leidyklų „Romuva“ ir „Tarka“ įsteigimo.

1950 m. vasario 16 d.

Skaitmeninė kopija. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-12, ap. 2, b. 1, v. 9.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) visuomeninės veiklos vadovo Juozo Šibailos-Merainio straipsnis „Mano nuomonė Lietuvos valstybės sienų klausimu“, paskelbtas LLKS Tarybos biuletenyje Nr. 2.

1950 m. liepos mėn.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. 3377, ap. 55, b. 218, l. 90, 93–94.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) visuomeninės veiklos vadovo Juozo Šibailos-Merainio aktas dėl LLKS Tarybos Prezidiumo Rytų Lietuvos srities sekcijos vadovo pareigų perėmimo.

1952 m. birželio 9 d.

Dublikatas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-30, ap. 1, b. 215, l. 212.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) operatyvinės suvestinės ištrauka apie karinės-čekistinės operacijos metu aptiktą partizanų bunkerį ir nukautus Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) Tarybos Prezidiumo sekcijos vadovą Juozą Šibailą-Merainį bei jo pavaduotoją Povilą Žilį-Klevą, Audrūną.

1953 m. vasario 12 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-41, ap. 1, b. 437, l. 72.

Karinės-čekistinės operacijos 1953 m. vasario 11 d. Ramygalos r., Dovydų miške metu buvo surastas partizanų bunkeris ir nukauti jame besislapstę LLKS visuomeninės veiklos ir LLKS Tarybos Prezidiumo III sekcijos vadovas J. Šibaila-Merainis, jo pavaduotojas, LLKS Tarybos Prezidiumo narys P. Žilys-Klevas, Audrūnas.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Paminklas 1953 m. vasario 11 d. kautynėse Ramygalos r., Dovydų miške žuvusių partizanų Juozo Šibailos-Merainio ir Povilo Žilio-Klevo, Audrūno atminimui.

Kėdainių r., Truskavos sen., Dovydų miškas. 2008 m.

Fotonuotraukos autorė R. Trimonienė.

LGGRTC.

Paminklas atidengtas 2004 m.

Lt En