Galerijos
Albumai
LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Pietų Lietuvos partizanų vadas Juozas Vitkus-Kazimieraitis.

Data nenustatyta.

Fotonuotrauka.

OLKM, PF2883.

J. Vitkus-Kazimieraitis (1901–1946), Lietuvos partizanų A apygardos vadas (1945–1946 m.), Pietų Lietuvos partizanų vadas (1946 m.). Jo iniciatyva priimta Lietuvos partizanų vadų suvažiavimo 1946 m. balandžio 23 d. deklaracija, skelbianti apie partizanų siekį atkurti Lietuvos nepriklausomybę. Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo Pirmininko 1949 m. vasario 16 d. aktu jam suteiktas Laisvės kovos karžygio garbės vardas (po mirties).

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Lietuvos partizanų vadų suvažiavimo 1946 m. balandžio 23 d. deklaracija, paskelbta A apygardos štabo laikraštyje „Laisvės varpas“, Nr. 6 (8).

1946 m. gegužės 5 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 44618/3, t. 11, l. 44.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Vyriausiojo Lietuvos atstatymo komiteto 1946 m. birželio 10 d. deklaracija.

1946 m. birželio 11 d.

Nuorašas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-5, ap. 8, b. 2, l. 2.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Tauro apygardos vadas Antanas Baltūsis-Žvejys.

Data nenustatyta.

Fotonuotrauka.

OLKM, PF1485.

A. Baltūsis-Žvejys (1915–1948), Tauro apygardos vadas (1946–1948 m.), Bendro demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio Vyriausiojo ginkluotųjų pajėgų štabo viršininkas.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Bendro demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio (BDPS) ir Vyriausiojo ginkluotųjų pajėgų štabo (VGPŠ) narių fotonuotraukų vinjetė.

Iš kairės: 1. BDPS prezidiumo narys Edmundas Akelis, 2. BDPS prezidiumo narys, Propagandos skyriaus viršininkas Alfonsas Vabalas-Gediminas, 3. BDPS prezidiumo vicepirmininkas Vincas Seliokas-Gintautas, 4. VGPŠ viršininkas Antanas Baltūsis-Žvejys, 5. VGPŠ narys Mykolas Mačiokas, 6. BDPS prezidiumo narys Jonas Deksnys-Prapuolenis, 7. BDPS prezidiumo narys Boruta-Lieponis, 8. BDPS Spaudos skyriaus viršininkas Vincas Bazilevičius-Taučius, 9. laikraščio „Laisvės žvalgas“ vyriausiasis redaktorius Antanas Miškinis-Kaukas, 10. BDPS prezidiumo narys Antanas Kučingis (Kučinskas)-Kalvaitis, 11. BDPS vyriausiasis kapelionas kunigas Juozas Stankūnas. [1948 m.]

Fotonuotrauka. Dokumento tekstas rusų kalba.

LYA, f. K-40, ap. 1, b. 173, l. 349.

Vinjetę sudarė Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) darbuotojai.  

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Bendro demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio deklaracija Nr. 2.

1947 m. gegužės 28 d.

Mikrofilmuota kopija. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-12, ap. 1, b. 1, v. 73–74.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Vakarų ir Rytų Lietuvos sričių atstovų 1948 m. lapkričio 10–12 d. posėdžio Lietuvos ginkluoto pasipriešinimo vyriausiajai vadovybei atkurti protokolas.

1948 m. lapkričio 18 d.

Nuorašas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 33960/3, t. 10, l. 196–197.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Pietų Lietuvos srities atstovai pakeliui į Lietuvos partizanų vadų susitikimą.

Pirmoje eilėje iš kairės: 1. Tauro apygardos Žalgirio rinktinės štabo Žvalgybos skyriaus viršininkas Juozas Jankauskas-Demonas, 2. einantis Pietų Lietuvos srities vado pareigas Adolfas Ramanauskas-Vanagas, 3. Kęstučio apygardos Vaidoto rinktinės partizanas Antanas Blažaitis-Zigmas. Antroje eilėje iš kairės: 1. Tauro apygardos vadas Aleksandras Grybinas-Faustas, 2. Kęstučio apygardos Vaidoto rinktinės būrio partizanas Petras Stankus-Gruodis, 3. Kęstučio apygardos Vaidoto rinktinės partizanas Juozas Palubeckis-Simas, 4. Kęstučio apygardos Vaidoto rinktinės partizanas Juozas Kiliotaitis-Dagys. 1948 m. gruodžio mėn.

Fotonuotrauka.

OLKM, PF3251.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Bendro demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio Prezidiumo ir Karo tarybos jungtinio posėdžio protokolas.

1949 m. vasario 10 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 33960/3, t. 10, l. 200.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Pietų ir Vakarų Lietuvos sričių atstovai pakeliui į Lietuvos partizanų vadų susitikimą.

Pirmoje eilėje iš kairės: 3. Kęstučio apygardos Vaidoto rinktinės partizanas Juozas Palubeckis-Simas. Centre: einantis Pietų Lietuvos srities vado pareigas Adolfas Ramanauskas-Vanagas. Stovi iš kairės: 4. Tauro apygardos Žalgirio rinktinės štabo Ūkio skyriaus viršininkas Urbantas Dailidė-Tauras, 5. Tauro apygardos vadas Aleksandras Grybinas-Faustas, 6. Kęstučio apygardos partizanas Krizostomas Labanauskas-Titas, 7. Vakarų Lietuvos srities štabo viršininkas Vytautas Gužas-Kardas. 1949 m. sausio mėn.

Fotonuotrauka.

OLKM, PF2938.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Pietų Lietuvos srities atstovai pakeliui į Lietuvos partizanų vadų susitikimą.

Pirmoje eilėje iš kairės: 2. Kęstučio apygardos partizanas Jonas Petrauskas-Šarūnas, 3. Tauro apygardos Žalgirio rinktinės štabo Žvalgybos skyriaus viršininkas Juozas Jankauskas-Demonas, 4. Kęstučio apygardos partizanas Adolfas Kvedys-Girėnas. Antroje eilėje iš kairės: 1. Kęstučio apygardos partizanas Alfonsas Kvedys-Jaunutis, 2. Tauro apygardos Žalgirio rinktinės štabo Ūkio skyriaus viršininkas Urbantas Dailidė-Tauras, 3. Tauro apygardos vadas Aleksandras Grybinas-Faustas, 4. Kęstučio apygardos Vaidoto rinktinės partizanas Juozas Palubeckis-Simas. 5. Kęstučio apygardos Vaidoto rinktinės partizanas Antanas Blažaitis-Zigmas. 1949 m. sausio mėn.

Fotonuotrauka.

OLKM, PF1989.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m.

1949 m. vasario 17 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 33960/3, t. 10, l. 217–223.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Pietų Lietuvos srities atstovai pakeliui į Lietuvos partizanų vadų susitikimą.

Pirmoje eilėje iš kairės: 1. Kęstučio apygardos Vaidoto rinktinės partizanas Adolfas Kvedys-Girėnas, 2. Kęstučio apygardos Vaidoto rinktinės partizanas Jonas Petrauskas-Šarūnas. Antroje eilėje iš kairės: 2. Kęstučio apygardos Vaidoto rinktinės partizanas Alfonsas Kvedys-Jaunutis, 3. Tauro apygardos vadas Aleksandras Grybinas-Faustas, 4. einantis Pietų Lietuvos srities vado pareigas Adolfas Ramanauskas-Vanagas, 5. Tauro apygardos Žalgirio rinktinės štabo Ūkio skyriaus viršininkas Urbantas Dailidė-Tauras. 1949 m. sausio mėn.

Fotonuotrauka.

OLKM, PF2930.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos deklaracija.

1949 m. vasario 16 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 33960/3, t. 10, l. 227.

Vienintelis žinomas dokumento originalas. Dokumentas įtrauktas į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ Lietuvos nacionalinį registrą.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Vakarų ir Pietų Lietuvos sričių atstovai pakeliui į Lietuvos partizanų vadų susitikimą.

Pirmoje eilėje iš kairės: 3. Kęstučio apygardos partizanas Albertas Norkus-Linksmutis. Antroje eilėje iš dešinės: 2. Kęstučio apygardos Vaidoto rinktinės partizanas Juozas Kisielius-Genius. Trečioje eilėje iš kairės: 1. Tauro apygardos Žalgirio rinktinės štabo Žvalgybos skyriaus viršininkas Juozas Jankauskas-Demonas, 4. Vakarų Lietuvos srities štabo viršininkas Vytautas Gužas-Kardas, 5. Tauro apygardos vadas Aleksandras Grybinas-Faustas, 7. Vakarų Lietuvos srities vadas Aleksandras Milaševičius-Ruonis, 8. Kęstučio apygardos Vaidoto rinktinės partizanas Vladas Mišeikis-Tarzanas, 9. einantis Pietų Lietuvos srities vado pareigas Adolfas Ramanauskas-Vanagas, 10. Kęstučio apygardos štabo viršininkas Robertas Gedvilas-Remigijus, 11. Vakarų Lietuvos srities štabo Spaudos ir informacijos  skyriaus viršininkas Antanas Liesis-Idenas. 1949 m. sausio mėn.

Fotonuotrauka.

OLKM, PF3314.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo posėdžio protokolas.

1949 m. rugpjūčio 1 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 33960/3, t. 11, l. 83.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) Tarybos Prezidiumo pirmininko Jono Žemaičio-Vytauto aktas dėl Adolfo Ramanausko-Vanago, Juozo Šibailos-Merainio ir Leonardo Vilhelmo Grigonio-Užpalio paskyrimo LLKS Tarybos Prezidiumo pirmininko pavaduotojais.

1949 m. lapkričio 3 d.

Dublikatas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 33960/3, t. 11, l. 57.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) Tarybos Prezidiumo pirmininko pavaduotojo Adolfo Ramanausko-Vanago raštas LLKS vadovybei dėl siūlymo patobulinti LLKS Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos tekstą.

1950 m. lapkričio 30 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 44618/3, t. 10, l. 146.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Lietuvos Respublikos įstatymas Nr. VIII-1021 „Dėl Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos“.

1999 m. sausio 12 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LRSA, f. 2, ap. 1, b. 374, l. 32–33.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Memorialas Lietuvos partizanų vadų 1949 m. vasario mėn. susitikimo, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos ir šios deklaracijos signatarų atminimui. Radviliškio r., Minaičių k., Miknių-Petrėčių sodyba.

2010 m.

Fotonuotraukos.

LGGRTC.

OLKM, MIN-016.

Memorialo autorius Jonas Jagėla. Memorialas atidengtas 2010 m.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Atstatytas Lietuvos partizanų Prisikėlimo apygardos vado Leonardo Grigonio-Užpalio bunkeris, kuriame 1949 m. vasario 10–20 d. įvyko Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos posėdžiai, priimta Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracija. Radviliškio r., Minaičių k., Miknių-Petrėčių sodyba.

2010 m.

Fotonuotraukos.

OLKM, MIN-015, MIN-014, MIN-005, MIN-006.

Bunkeris atstatytas 2010 m.

Lt En