Parodos
Albumai
IŠ VILNIAUS ŽYDŲ GYVENIMO (LVIA)

Vilniaus Gaonas ir Didžioji sinagoga

Uždarai gyvenęs Vilniaus Gaonas (1720–1797) garsėjo tuo, kad buvo visiškai paniręs į šventraščius ir bene atsisakęs kitos veiklos. Langines laikė užsklęstas, kad neblaškytų gatvės vaizdai ir garsai, labai mažai miegojo ir retai kada išeidavo iš namų. Bendruomenė jam skyrė išlaikymą, nors Elijas ben Saliamonas nėjo ir nesiekė jokių oficialių pareigų. Gaonas daug dėmesio skyrė hebrajų kalbos studijoms ir nuodugniam Talmudo pažinimui. Nėra žinoma kaip atrodė Vilniaus Gaonas, jam esant gyvam nebuvo išspausdintas nei vienas jo darbas ir jam tai nerūpėjo. Šiandien vieninteliai liudininkai iš XVIII a., kuomet išminčius gyveno, yra surašymai, juose minimas Vilniaus Gaonas ir jo šeima.

Nors gyveno per porą žingsnių nuo Didžiosios sinagogos, joje lankėsi vos kelis kartus. Vilniaus Gaono vardas išgarsino Vilnių kaip Lietuvos Jeruzalę, o Didžioji sinagoga tapo jos simboliu.

IŠ VILNIAUS ŽYDŲ GYVENIMO (LVIA)

1765 metų Vilniaus miesto gyventojų surašymas (fragmentas)

Kahalui priklausančiame name Vokiečių gatvėje nurodyta Elijo, Zalmano sūnaus, (Vilniaus Gaono) šeima: jis, jo žmona Chana, sūnus Zalmanas, duktė Basia ir tarnaitė Nachama.

Rankraštis, lenkų kalba

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 11, ap. 1, b. 1014, l. 7 v.

IŠ VILNIAUS ŽYDŲ GYVENIMO (LVIA)

1784 metų Vilniaus miesto gyventojų surašymas (fragmentas)

Kahalui priklausančiame name Vokiečių gatvėje nurodyta Elijo, Zalmano sūnaus, (Vilniaus Gaono) šeima: jis, jo antroji žmona Gitel, sūnus Zalmanas ir žmona Rochla (Rachelė), dukra Treina.

Rankraštis, lenkų kalba

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 11, ap. 1, b. 1042, l. 1144 v.

IŠ VILNIAUS ŽYDŲ GYVENIMO (LVIA)

1795 metų Vilniaus kahalo revizinis surašymas (fragmentas)

Jame įrašytas Vilniaus miesto gyventojas Elijo, Zalmano sūnus, (Vilniaus Gaonas) 70 metų ir jo žmona Gitla (Gitel) 55 metų.

Rankraštis, lenkų kalba

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 515, ap. 15, b. 6, l. 10

IŠ VILNIAUS ŽYDŲ GYVENIMO (LVIA)

1907 metų naujametinis sveikinimo lapelis su Vilniaus Gaono atvaizdu

Spaudinys, hebrajų, jidiš, rusų, vokiečių kalbomis

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 378, BS, 1907 m., b. 309, l. 111

IŠ VILNIAUS ŽYDŲ GYVENIMO (LVIA)

Didžiosios sinagogos fasadas

Fotografija (autorius Janas Bulhakas), [XX a. pradžia]

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 1135, ap. 3, b. 328 a, l. 2

IŠ VILNIAUS ŽYDŲ GYVENIMO (LVIA)

Didžiosios sinagogos interjeras

Pranciškaus Smuglevičiaus akvarelės fotografija, [1785 m.]

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 1135, ap. 3, b. 319 a, l. 3

IŠ VILNIAUS ŽYDŲ GYVENIMO (LVIA)

Portretai

Piešinys (autorius nenustatytas), [XIX a.]

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 1135, ap. 23, b. 45, l. 5, 7, 8

IŠ VILNIAUS ŽYDŲ GYVENIMO (LVIA)

Sinagogos kiemas (šulhoifas)

Fotografija (autorius Janas Bulhakas), 1912–1914 m.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 1135, ap. 6, b. 181, l. 20

IŠ VILNIAUS ŽYDŲ GYVENIMO (LVIA)

Arka šalia pirties, sinagogos kieme (šulhoife)

Fotografija (autorius Janas Bulhakas), 1912–1914 m.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 1135, ap. 6, b. 181, l. 8

IŠ VILNIAUS ŽYDŲ GYVENIMO (LVIA)

Stiklių gatvės vaizdas

Fotografija (autorius Janas Bulhakas), [XX a. pradžia]

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 1135, ap. 3, b. 335, l. 1

IŠ VILNIAUS ŽYDŲ GYVENIMO (LVIA)

Didžiosios sinagogos plano fragmentai (1893–1898 m.)

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 382, ap. 1, b. 1513, f. 1135, ap. 3, b. 335, l. 4

Lt En