Parodos
Albumai
IŠ VILNIAUS ŽYDŲ GYVENIMO (LVIA)

Strašūno biblioteka

Matas Strašūnas (1817–1885) iškilus žydų mokslininkas, surinkęs unikalią judaistinių knygų biblioteką. 1892 m. Vilniuje buvo atidaryta Strašūno biblioteka, tapusi miesto žydų kultūros centru. 1901-aisiais ji buvo perkelta į specialų pastatą šalia Didžiosios sinagogos. Ten buvo įrengta patalpa Strašūno rinkiniams – retiesiems leidiniams ir rankraščiams – saugoti. Tarp Vilniaus žydų elito išplito mada palikti knygas bendruomenei. Taip Strašūno bibliotekai atiteko ir Samuelio Fino asmeninė knygų kolekcija.

Nuo 1895 m. Strašūno bibliotekoje pradėjo dirbti Chaiklas Lunskis (1881–1943), kuris garsėjo ne mažiau už pačią biblioteką. Jis mintinai mokėjo visų bibliotekos knygų pavadinimus bei jų vietas lentynose, žinojo atsakymus į visus klausimus.

IŠ VILNIAUS ŽYDŲ GYVENIMO (LVIA)

Mato Strašūno testamento nuorašas, sudarytas Vilniaus notaro Karlo Smoljano kontoroje 1885 m. lapkričio 27 d., tvirtinantis jo asmeninės bibliotekos perdavimą bendruomenei

Rankraštis, rusų kalba

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 450, ap. 1, b. 1143, l. 136 v.–137, ⸹4640

IŠ VILNIAUS ŽYDŲ GYVENIMO (LVIA)

Mato Strašūno testamento byla, sudaryta Vilniaus notaro Karlo Smoljano kontoroje 1885 m. lapkričio 27 d.

Rankraštis, rusų kalba

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 450, ap. 7, b. 125, l. 1–8 v.

IŠ VILNIAUS ŽYDŲ GYVENIMO (LVIA)

Strašūno biblioteka

Fotografija (autorius Janas Bulhakas), [XX a. pirma pusė]

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 1135, ap. 3, b. 328 a, l. 3

IŠ VILNIAUS ŽYDŲ GYVENIMO (LVIA)

1902 m. gegužės 13 d. maldos namų valdybos pasiūlymas įkurti biblioteką prie Didžiosios sinagogos

Spaudinys, rusų kalba

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 600, ap. 1, b. 187, l. 5–6

IŠ VILNIAUS ŽYDŲ GYVENIMO (LVIA)

Bibliotekos prie Didžiosios sinagogos skaitytojo kortelė

Spaudinys, jidiš, rusų kalbomis

1903 m. spalio 3 d. cenzūros leista spausdinti. Spausdinta J. Pirožnikovo spaustuvėje (buvusioje Pylimo gatvėje, namo numeris 1147)

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 600, ap. 1, b. 198, l. 8 v.–9

IŠ VILNIAUS ŽYDŲ GYVENIMO (LVIA)

Chaiklo Lunskio paso kortelė ir Vilniaus miesto milicijos (policijos) komisariato išduota pažyma pasui gauti. Išduota 1916 m. gegužės 13 d.

Spaudinys, rankraštis, nuotraukos negatyvas ir pozityvas, vokiečių kalba

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 641, ap. 2, b. 278, l. 408–409

IŠ VILNIAUS ŽYDŲ GYVENIMO (LVIA)

Priestato prie Didžiosios sinagogos, skirto bibliotekai, plano fragmentai (1896–1903 m.)

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 382, ap. 1, b. 1712

Lt En