Parodos
Albumai
IŠ VILNIAUS ŽYDŲ GYVENIMO (LVIA)

Samuelis Josifas Finas

Samuelis Josifas Finas (1818–1890) pirmosios Vilniaus Žydų istorijos autorius, leksikografas, mokslininkas. Nuo 1847 m. dėstė Vilniaus rabinų mokykloje, 1856 m. jis tapo Vilniaus švietimo apygardos valstybinių žydų mokyklų inspektoriumi.

1860 m. buvo išleista Fino knyga „Ištikimas miestas“ (hebrajų kalba „Kirja Neemana“) – pirmoji monografija apie Vilniaus žydų istoriją. 1863 m. Samuelis Josifas Finas ir Abraomas Hiršas Rozenkrancas įsteigė spaustuvę Vilniuje. 1860–1880 m. Finas redagavo savaitinį žurnalą „Karmelio kalnas“ (hebrajų kalba „Hakarmel“).

IŠ VILNIAUS ŽYDŲ GYVENIMO (LVIA)

Samuelio Josifo Fino prašymas priimti į darbą Vilniaus rabinų mokykloje, Biblijos mokytoju

Rankraštis, rusų kalba, 1851 m. spalio 15 d.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 567, ap. 6, b. 15, l. 59

IŠ VILNIAUS ŽYDŲ GYVENIMO (LVIA)

Formuliarinis sąrašas apie Samuelio Josifo Fino tarnybą Vilniaus rabinų mokykloje, sudarytas 1853 m. birželio 22 d.

Spaudinys, rankraštis, rusų kalba

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 567, ap. 6, b. 176, l. 24–25

IŠ VILNIAUS ŽYDŲ GYVENIMO (LVIA)

1860 m. kovo 3 d. leidimas Samueliui Josifui Finui leisti savaitinį žurnalą „Hakarmel“

Rankraštis, rusų kalba

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 1240, ap. 1, b. 157, l. 1–1 v.

IŠ VILNIAUS ŽYDŲ GYVENIMO (LVIA)

Mėnesinis žurnalas „Hakarmel“ Nr. 12

Spausdinta Fino, Rozenkranco ir Šriftzecerio spaustuvėje.

Spaudinys, hebrajų, rusų kalbomis, 1878 m.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 1241, ap. 1, b. 83, l. 3, 20 v.–23 v.

IŠ VILNIAUS ŽYDŲ GYVENIMO (LVIA)

1862 m. spalio 29 d. pranešimas apie Samuelio Josifo Fino ir Abraomo Hiršo Rozenkranco spaustuvių apjungimą

Rankraštis, rusų kalba

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 1240, ap. 1, b. 189, l. 1

Lt En