Parodos
Albumai
IŠ VILNIAUS ŽYDŲ GYVENIMO (LVIA)

Magidų šeimos ryšiai su Vilniaus Gaonu

Magidų šeimos pradininkas Pinechas Magidas (1747–1823) buvo garsus rabinas. 1787 m. Vilniuje susipažino su Vilniaus Gaonu, kurį laiką svečiavosi jo namuose, prižiūrėjo anūkus. Paragintas Vilniaus Gaono, jis ėmė spausdinti ir platinti savo kūrybą. Pasižymėjo oratoriaus talentu ir kovojo prieš chasidizmą. Sulaukus garbaus amžiaus apsigyveno Šnipiškių priemiestyje, Vilniuje.

Hilelis Nojus Magidas-Šteinšneideris (1829–1903), Pinecho Magido anūkas, buvo genealogas, bibliografas, prisidėjo prie Samuelio Josifo Fino redaguotos Vilniaus žydų istorijos „Ištikimas miestas“ (hebrajų kalba „Kirja Neemana“). 1900 m. išleido knygą „Vilniaus miestas“ (hebrajų kalba „Ir Vilna“), kurioje aprašytos rabinų ir kitų bendruomenės veikėjų biografijos. Šiuo darbu Magidas padėjo pamatus Vilniaus žydų istorijos tyrimams.

IŠ VILNIAUS ŽYDŲ GYVENIMO (LVIA)

1816 metų Šnipiškių priekahalio revizinis surašymas (fragmentas)

Jame įrašyta Šnipiškių priekahalio gyventojo Pinecho Magido, Judelio sūnaus, šeima: jis, jo žmona Sora, sūnus Izraelis Šolomas

Rankraštis, rusų kalba

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 515, ap. 15, b. 277, l. 88 v., ⸹29

IŠ VILNIAUS ŽYDŲ GYVENIMO (LVIA)

1828 metais Šnipiškių kahalo liudijimas išduotas Izraeliui Šolomui Magidui apie paveldėtą nuosavybę iš tėvo Pinecho

Rankraštis, lenkų, hebrajų kalbomis

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 1344, ap. 1, b. 1, l. 25

IŠ VILNIAUS ŽYDŲ GYVENIMO (LVIA)

Mėnesio trukmės leidimas apsistoti kitose gubernijose, išduotas Hileliui [Nojui], Šolomo sūnui, ir Ciporai Magidams, 1892 m. kovo 6 d.

Spaudinys, rankraštis, rusų kalba

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 1344, ap. 1, b. 1, l. 51

IŠ VILNIAUS ŽYDŲ GYVENIMO (LVIA)

[Hilelio Nojaus Magido] sūnaus Mordechajaus sveikinimas, skirtas tėvui sulaukus 70-ojo jubiliejaus

Rankraštis, hebrajų kalba, [1899 m.]

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 1344, ap. 1, b. 1, l. 94

IŠ VILNIAUS ŽYDŲ GYVENIMO (LVIA)

[Hilelio Nojaus Magido] sūnaus Mordechajaus sveikinimas, skirtas tėvams Hileliui Nojui ir Ciporai minint 50-asias vestuvių metines

Rankraštis, hebrajų kalba, [1901 m.]

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 1344, ap. 1, b. 1, l. 95

IŠ VILNIAUS ŽYDŲ GYVENIMO (LVIA)

Hilelio Nojaus Magido (Šteinšneiderio) nekrologas

Rankraštis, nuotrauka, hebrajų, jidiš kalbomis, [1903 m.]

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 1344, ap. 1, b. 1, l. 96

IŠ VILNIAUS ŽYDŲ GYVENIMO (LVIA)

Velionio [Hilelio Nojaus Magido] našlė ir sūnus dėkoja už paramą gedulo dienomis

Spaudinys, hebrajų, jidiš kalbomis [1903 m.]

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 1344, ap. 1, b. 1, l. 115

IŠ VILNIAUS ŽYDŲ GYVENIMO (LVIA)

Naujųjų metų (Roš Hašana) sveikinimas

Nuotraukoje įamžintas, Hilelio Nojaus Magido sūnus, Dovydas su šeima. Nuotraukos apačioje palinkėjimas hebrajų kalba „לשנה טובה תכתבו ותחתמו“, reiškiantis „Gero įrašo gyvenimo knygoje“.

Nuotrauka, spaudinys, hebrajų kalba, [XIX a. pab.–XX a. pr.]

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 1344, ap. 1, b. 1, l. 99 v.

Lt En