Parodos
Albumai
IŠ VILNIAUS ŽYDŲ GYVENIMO (LVIA)

Formuliarinis sąrašas apie medicinos daktaro Cemacho Šabado tarnybą Vilniaus žydų ligoninėje

Spaudinys, rankraštis, rusų kalba, [1897–1911 m.]

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 383, ap. 2, b. 93

Cemachas Šabadas (1864–1935) vienas iškiliausių Lietuvos žydų veikėjų. 1894 m. Maskvos universitete gavo medicinos mokslų daktaro laipsnį, grįžęs į Vilnių dirbo vietos žydų ligoninėje. Jis buvo vienas iš Vilniaus žydų bendruomenės lyderių ir visuomenininkų, daugelio švietimo, mokslo, kultūros, labdaros organizacijų vadovybių narys. Žydų sveikatos apsaugos draugijos steigėjas. Vienas iš JIVO (Žydų mokslo instituto) įkūrėjų

IŠ VILNIAUS ŽYDŲ GYVENIMO (LVIA)

Pranešimas (pasirašytas Cemacho Šabado) apie Švietimo sklaidos tarp žydų Rusijoje draugijos atidarymą

Nuo XIX a. pab. įvairiuose Rusijos imperijos miestuose veikė Švietimo sklaidos tarp žydų Rusijoje draugija (Общество для распространения просвещения между евреями в России (ОПЕ)). 1909 m. gegužės 2 d. Švietimo sklaidos tarp žydų Rusijoje draugijos skyrius įsikūrė Vilniuje. Nuo 1912 m. skyriui ėmė vadovauti du žinomi to meto visuomenės veikėjai ir gydytojai Emanuelis Kanas ir Cemachas Šabadas.

Spaudinys, rusų kalba, 1910 m. liepos 6 d.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 600, ap. 1, b. 278, l. 77

IŠ VILNIAUS ŽYDŲ GYVENIMO (LVIA)

Žydų ligoninės plano fragmentai (1865 m.)

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 382, ap. 1, b. 678

IŠ VILNIAUS ŽYDŲ GYVENIMO (LVIA)

Informacija apie Jokūbą Vygodskį, dirbusį medicinos daktaru Vilniuje

Rankraštis, rusų kalba, 1899 m. gegužės 28 d.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 383, ap. 1, b. 123, l. 69, 70

Jokūbas Vygodskis (1857–1941) Nepriklausomos Lietuvos valstybės tarybos narys, pirmosios vyriausybės ministras žydų reikalams. Gydytojas, Vilniaus žydų bendruomenės pirmininkas, vadintas „Vilniaus žydų tėvu“.

IŠ VILNIAUS ŽYDŲ GYVENIMO (LVIA)

Jokūbo Vygodskio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (išduota 1915 m. gruodžio 4 d.) ir paso kortelė (išduota 1916 m. vasario 4 d.)

Spaudinys, rankraštis, vokiečių kalba

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 641, ap. 2, b. 72, l. 25–26

IŠ VILNIAUS ŽYDŲ GYVENIMO (LVIA)

Zalmano Reizeno paso kortelė. Išduota 1916 m. gegužės 30 d.

Spaudinys, rankraštis, vokiečių kalba

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 641, ap. 2, b. 402, l. 235

Zalmanas Reizenas (1887–1941) žymus jidiš filologas, periodinių leidinių redaktorius, vienas iš JIVO (Žydų mokslo instituto) steigėjų ir vadovų, žurnalistas „Vilniaus diena“ (jidiš kalba „Vilner Tog“) redaktorius.

IŠ VILNIAUS ŽYDŲ GYVENIMO (LVIA)

Dienraštis „Vilner Tog“ („ווילנער טאג“)

Laikraštis, jidiš kalba, 1925 gegužės 20 d.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 1135, ap. 15, b. 12, l. 1–4

IŠ VILNIAUS ŽYDŲ GYVENIMO (LVIA)

JIVO (Žydų mokslo instituto) blankas

Spaudinys, lenkų, jidiš, anglų kalbomis, 1931 m. balandžio 12 d.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 1135, ap. 13, b. 34, l. 20

IŠ VILNIAUS ŽYDŲ GYVENIMO (LVIA)

Kvietimas į JIVO (Žydų mokslo instituto) organizuotą parodą

Spaudinys, jidiš, lenkų kalbomis [1925–1939 m.]

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 1135, ap. 13, b. 954, l. 151–152

Lt En