Galerijos
Albumai
IŠ DIPLOMATIJOS ISTORIJOS. IGNAS ŠEINIUS (LCVA)

Igno Šeiniaus 1946 m. gegužės 16 d. pranešimas Lietuvių draugijos Švedijoje pirmininkui Petrui Kazlauskui apie pasitraukimą iš draugijos valdybos.

LCVA, f. 675, ap. 1, b. 47, l. 20.

IŠ DIPLOMATIJOS ISTORIJOS. IGNAS ŠEINIUS (LCVA)

Igno Šeiniaus 1954 m. liepos 1 d. laiškas Lietuvos diplomatijos šefui Stasiui Lozoraičiui dėl tapimo Lietuvos atstovu Skandinavijos valstybėse perspektyvų.

LCVA, f. 668, ap. 1, b. 50, l. 2, 3.

IŠ DIPLOMATIJOS ISTORIJOS. IGNAS ŠEINIUS (LCVA)

Igno Šeiniaus 1954 m. lapkričio 16 d. laiškas Lietuvos diplomatijos šefui Stasiui Lozoraičiui dėl atstovavimo Lietuvai Skandinavijos valstybėse perspektyvų.

LCVA, f. 668, ap. 1, b. 50, l. 6, 7.

IŠ DIPLOMATIJOS ISTORIJOS. IGNAS ŠEINIUS (LCVA)

Igno Šeiniaus 1955 m. vasario 3 d. laiškas Lietuvos diplomatijos šefui Stasiui Lozoraičiui apie paskyrimą atstovauti Lietuvai Skandinavijos valstybėse.

LCVA, f. 668, ap. 1, b. 50, l. 9.

IŠ DIPLOMATIJOS ISTORIJOS. IGNAS ŠEINIUS (LCVA)

Lietuvos diplomatijos šefo Stasio Lozoraičio 1955 m. vasario 15 d. pranešimas Lietuvos diplomatinei tarnybai apie Igno Šeiniaus paskyrimą Lietuvos atstovu Skandinavijos valstybėse.

LCVA, f. 668, ap. 1, b. 50, l. 10.

IŠ DIPLOMATIJOS ISTORIJOS. IGNAS ŠEINIUS (LCVA)

Lietuvos atstovo Skandinavijos valstybėse Igno Šeiniaus 1955 m. vasario 17 d. pranešimas Lietuvos diplomatijos šefui Stasiui Lozoraičiui apie Vasario 16-osios minėjimą Švedijoje.

LCVA, f. 675, ap. 1, b. 41, l. 12.

IŠ DIPLOMATIJOS ISTORIJOS. IGNAS ŠEINIUS (LCVA)

Lietuvos generalinio konsulo Niujorke Jono Budrio 1959 m. sausio 23 d. užuojauta Igno Šeiniaus žmonai Gertrūdai mirus vyrui.

LCVA, f. 658, ap. 1, b. 9, l. 16.

IŠ DIPLOMATIJOS ISTORIJOS. IGNAS ŠEINIUS (LCVA)

Igno Šeiniaus biografija.

 [Data nenustatyta].

LCVA, f. 675, ap. 1, b. 55, l. 2, 3, 4, 5, 6.

Lt En