Galerijos
Albumai
IŠ DIPLOMATIJOS ISTORIJOS. IGNAS ŠEINIUS (LCVA)

Rašytojas, publicistas, Lietuvos diplomatas Ignas Šeinius.

XX a. 3 deš.

LCVA, P-40580.

IŠ DIPLOMATIJOS ISTORIJOS. IGNAS ŠEINIUS (LCVA)

Grupė Lietuvos spaudos atstovų.

Iš kairės: latvių laikraščio „Jaunaks Zinas“ („Paskutinės žinios“) korespondentas Kaune Justas Paleckis, savaitinio žurnalo „Trimitas“ redaktorius Jonas Kalnėnas, rašytojas, dienraščio „Lietuvos aidas“ redaktorius Ignas Šeinius, Lietuvių tautininkų sąjungos generalinis sekretorius Domas Cesevičius, daktaras Albertas Gerutis, rašytojas Juozas Grušas, laikraščio „Lietuvos žinios“ redaktorius Jonas Kardelis, poetas, Lietuvos įgaliotasis atstovas Maskvoje Jurgis Baltrušaitis, Lietuvos telegramų agentūros Elta direktorius Edvardas Turauskas, TSRS rašytojas Michailas Kolcovas.

Maskva, 1934 m.

LCVA, 0-061477.

 

IŠ DIPLOMATIJOS ISTORIJOS. IGNAS ŠEINIUS (LCVA)

Grupė Lietuvos spaudos atstovų.

Antroje eilėje iš kairės penktas – laikraščio „Lietuvos žinios“ redaktorius Jonas Kardelis, iš dešinės: antras – savaitinio žurnalo „Trimitas“ redaktorius Jonas Kalnėnas, ketvirtas – Lietuvos žurnalistų sąjungos Klaipėdos skyriaus pirmininkas Albertas Gerutis, penktas – dienraščio „Lietuvos aidas“ redaktorius Ignas Šeinius, šešta – Lietuvos telegramų agentūros Elta direktoriaus Edvardo Turausko žmona Elena.

Batumis, 1934 m.

LCVA, A178-P093.

 

IŠ DIPLOMATIJOS ISTORIJOS. IGNAS ŠEINIUS (LCVA)

Lietuvos spaudos atstovų viešnagė sanatorijoje „Jalta“.

Iš dešinės pirmoje eilėje: antras – Lietuvos telegramų agentūros Elta direktorius Edvardas Turauskas, trečia – jo žmona Elena, jai už nugaros dešiniau stovi savaitinio žurnalo „Trimitas“ redaktorius Jonas Kalnėnas.

Iš dešinės antroje eilėje: pirmas – dienraščio „Lietuvos aidas“ redaktorius Ignas Šeinius, antras – laikraščio „Lietuvos žinios“ redaktorius Jonas Kardelis. Iš dešinės trečioje eilėje: trečias – Lietuvos žurnalistų sąjungos Klaipėdos skyriaus pirmininkas Albertas Gerutis.

Jalta, 1934 m.

LCVA, A178-P124.

IŠ DIPLOMATIJOS ISTORIJOS. IGNAS ŠEINIUS (LCVA)

Lietuvos spaudos atstovai vieši Jaltoje.

Iš dešinės pirmoje eilėje trečia – Lietuvos telegramų agentūros Elta direktoriaus Edvardo Turausko žmona Elena, antroje eilėje antras – savaitinio žurnalo „Trimitas“ redaktorius Jonas Kalnėnas, trečias – laikraščio „Lietuvos žinios“ redaktorius Jonas Kardelis.

Iš kairės stovi pirmas – dienraščio „Lietuvos aidas“ redaktorius Ignas Šeinius.

Jalta, 1934 m.

LCVA, A178-P128.

 

IŠ DIPLOMATIJOS ISTORIJOS. IGNAS ŠEINIUS (LCVA)

Lietuvos spaudos atstovai vieši Rostove prie Dono.

Automobilio priekyje sėdi pirmas – Lietuvos telegramų agentūros Elta direktorius Edvardas Turauskas, už jo – dienraščio „Lietuvos aidas“ redaktorius Ignas Šeinius.

Šalia automobilio pirma iš kairės stovi E. Turausko žmona Elena.

Rostovas prie Dono, 1934 m.

LCVA, A178-P143.

IŠ DIPLOMATIJOS ISTORIJOS. IGNAS ŠEINIUS (LCVA)

Lietuvos spaudos atstovai vieši Rusijoje.

Iš dešinės pirmas – dienraščio „Lietuvos aidas“ redaktorius Ignas Šeinius, antras – laikraščio „Lietuvos žinios“ redaktorius Jonas Kardelis apžiūri žemės ūkio techniką.

Rusijos TFSR, 1934 m.

LCVA, A178-P154.

IŠ DIPLOMATIJOS ISTORIJOS. IGNAS ŠEINIUS (LCVA)

Lietuvos spaudos atstovai apžiūri Dniepro hidroelektrinę.

Iš kairės trečias – savaitinio žurnalo „Trimitas“ redaktorius Jonas Kalnėnas, ketvirtas – Lietuvos telegramų agentūros Elta direktorius Edvardas Turauskas, šeštas – dienraščio „Lietuvos aidas“ redaktorius Ignas Šeinius.

1934 m.

LCVA, A178-P162.

IŠ DIPLOMATIJOS ISTORIJOS. IGNAS ŠEINIUS (LCVA)

Lietuvos spaudos atstovai lankosi Peterhofe.

Iš dešinės: pirmas – laikraščio „Lietuvos žinios“ redaktorius Jonas Kardelis, antras – savaitinio žurnalo „Trimitas“ redaktorius Jonas Kalnėnas, ketvirta Edvardo Turausko žmona Elena, penktas – Lietuvos telegramų agentūros Elta direktorius Edvardas Turauskas, septintas – dienraščio „Lietuvos aidas“ redaktorius Ignas Šeinius.

1934 m.

LCVA, A178-P170.

IŠ DIPLOMATIJOS ISTORIJOS. IGNAS ŠEINIUS (LCVA)

Igno Šeiniaus [1935 m.] prašymas Lietuvių tautininkų sąjungos Kauno II apskrities valdybai priimti į sąjungą.

LCVA, f. 554, ap. 1, b. 336, l. 19.

IŠ DIPLOMATIJOS ISTORIJOS. IGNAS ŠEINIUS (LCVA)

Igno Šeiniaus 1935 m. spalio 30 d. prašymas Klaipėdos krašto gubernatoriui priimti į Klaipėdos krašto gubernatūros spaudos patarėjo pareigas.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 1260, l. 29.

IŠ DIPLOMATIJOS ISTORIJOS. IGNAS ŠEINIUS (LCVA)

Klaipėdos krašto gubernatūros spaudos patarėjo Igno Šeiniaus žinių lapas.

1935 m. lapkričio 9 d.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 1260, l. 28.

IŠ DIPLOMATIJOS ISTORIJOS. IGNAS ŠEINIUS (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidento 1938 m. rugsėjo 8 d. aktas, kuriuo Ignas Šeinius apdovanotas Vytauto Didžiojo 3-iojo laipsnio ordinu.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 597, l. 41.

IŠ DIPLOMATIJOS ISTORIJOS. IGNAS ŠEINIUS (LCVA)

Klaipėdos krašto gubernatūros reikalų vedėjo 1938 m. lapkričio 11 d. raštas Klaipėdos miesto magistratui apie Klaipėdos krašto gubernatūros spaudos patarėją Igną Šeinių.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 1260, l. 52.

IŠ DIPLOMATIJOS ISTORIJOS. IGNAS ŠEINIUS (LCVA)

Klaipėdos krašto gubernatūros reikalų vedėjo 1938 m. gruodžio 1 d. pažymėjimas apie Klaipėdos krašto gubernatūros spaudos patarėją Igną Šeinių.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 1260, l. 55.

IŠ DIPLOMATIJOS ISTORIJOS. IGNAS ŠEINIUS (LCVA)

Klaipėdos krašto gubernatūros spaudos patarėjo Igno Šeiniaus tarnybos lapas.

1939 m. birželio 13 d.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 1260, l. 27a, 27a a. p., 27b, 27c a. p., 27d a. p.

IŠ DIPLOMATIJOS ISTORIJOS. IGNAS ŠEINIUS (LCVA)

Klaipėdos krašto gubernatūros spaudos patarėjo Igno Šeiniaus 1939 m. birželio 19 d. prašymas Klaipėdos krašto gubernatūrai dėl atostogų suteikimo.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 1260, l. 58.

IŠ DIPLOMATIJOS ISTORIJOS. IGNAS ŠEINIUS (LCVA)

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus įgaliotinio Vilniaus krašte Igno Šeiniaus 1940 m. sausio 5 d. raštas Lietuvos Raudonojo kryžiaus pirmininkui apie Vilniaus krašto gyventojų etninę ir socialinę padėtį.

LCVA, f. 317, ap. 1, b. 15, l. 15, 16, 17.

Lt En