Galerijos
Albumai
IŠ DIPLOMATIJOS ISTORIJOS. IGNAS ŠEINIUS (LCVA)

Igno Šeiniaus straipsniai apie Lietuvą Švedijos spaudoje.

1916–1918 m.

LCVA, f. 675, ap. 1, b. 49, l. 1, 45, 47, 63.

IŠ DIPLOMATIJOS ISTORIJOS. IGNAS ŠEINIUS (LCVA)

Lietuvos atstovo Danijoje Jurgio Savickio telegrama apie spektaklių Igno Šeiniaus kūrinio motyvais pastatymo Stokholmo ir Kopenhagos teatruose perspektyvas.

[1920 m.].

LCVA, f. 383, ap. 17, b. 29, l. 109.

IŠ DIPLOMATIJOS ISTORIJOS. IGNAS ŠEINIUS (LCVA)

Igno Šeiniaus straipsnis „Lietuvių slaviškos pavardės“.

[1921 m.].

LCVA, f. 675, ap. 1, b. 51, l. 4, 5, 6, 7.

IŠ DIPLOMATIJOS ISTORIJOS. IGNAS ŠEINIUS (LCVA)

Igno Šeiniaus straipsnio „Lietuvos vietų vardai“ ištrauka.

[1921 m.].

LCVA, f. 675, ap. 1, b. 51, l. 8, 9, 14.

IŠ DIPLOMATIJOS ISTORIJOS. IGNAS ŠEINIUS (LCVA)

Igno Šeiniaus kūrinio ištrauka. Leidinys nenustatytas.

[1925 m.].

LCVA, f. 675, ap. 1, b. 52, l. 1 a. p.

IŠ DIPLOMATIJOS ISTORIJOS. IGNAS ŠEINIUS (LCVA)

Igno Šeiniaus straipsnis „Žemai ir aukštai „Ties aukštu sostu“ apie Jurgio Savickio kūrybą.

„Lietuvos žinios“,  1928 m. spalio 23 d.

LCVA, f. 675, ap. 1, b. 50, l. 7.

IŠ DIPLOMATIJOS ISTORIJOS. IGNAS ŠEINIUS (LCVA)

Igno Šeiniaus 1930 m. rugpjūčio 27 d. raštas Lietuvos nepaprastajam pasiuntiniui ir įgaliotajam ministrui Švedijoje Jurgiui Savickiui dėl jo pavardės ir pseudonimo rašymo.

LCVA, f. 675, ap. 1, b. 60, l. 26.

IŠ DIPLOMATIJOS ISTORIJOS. IGNAS ŠEINIUS (LCVA)

Igno Šeiniaus apsakymas „Tėvas“.

„Lietuvos aidas“, [1931 m.].

LCVA, f. 675, ap. 1, b. 52, l. 6.

IŠ DIPLOMATIJOS ISTORIJOS. IGNAS ŠEINIUS (LCVA)

Igno Šeiniaus romano „Kuprelis“ ištrauka.

„Lietuvos aidas“, 1931 m. gruodžio 3 d.

LCVA, f. 675, ap. 1, b. 52, l. 3 a. p.

IŠ DIPLOMATIJOS ISTORIJOS. IGNAS ŠEINIUS (LCVA)

Irvio Gedainio (Igno Šeiniaus pseudonimas) straipsnio „Ant Vilniaus slenksčio“ ištrauka.

[1932 m.].

LCVA, f. 675, ap. 1, b. 50, l. 13.

IŠ DIPLOMATIJOS ISTORIJOS. IGNAS ŠEINIUS (LCVA)

Igno Šeiniaus 1933 m. kovo 16 d. prašymas Lietuvos žurnalistų sąjungos valdybai priimti į sąjungą.

LCVA, f. 610, ap. 1, b. 147, l. 2.

IŠ DIPLOMATIJOS ISTORIJOS. IGNAS ŠEINIUS (LCVA)

Igno Šeiniaus 1937 m. rugsėjo 19 d. raštas Lietuvos Respublikos švietimo ministerijos Kultūros departamento direktoriui Antanui Juškai dėl Klaipėdos valstybės teatro spektaklio „Diplomatai“ Igno Šeiniaus kūrinio motyvais nekokybiško scenarijaus ir vaidinimo.

LCVA, f. 391, ap. 4, b. 1668, l. 22, 22 a. p.

IŠ DIPLOMATIJOS ISTORIJOS. IGNAS ŠEINIUS (LCVA)

Igno Šeiniaus knygos „Raudonasis tvanas“ turinio santrauka.

1940 m.

LCVA, f. 658, ap. 1, b. 104, l. 1, 2.

IŠ DIPLOMATIJOS ISTORIJOS. IGNAS ŠEINIUS (LCVA)

Igno Šeiniaus 1941 m. sausio 21 d. laiškas Lietuvos diplomatijos šefui Stasiui Lozoraičiui apie išleistą knygą „Raudonasis tvanas“.

LCVA, f. 668, ap. 1, b. 335, l. 6.

IŠ DIPLOMATIJOS ISTORIJOS. IGNAS ŠEINIUS (LCVA)

Igno Šeiniaus 1941 m. kovo 11 d. laiško Lietuvos diplomatijos šefui Stasiui Lozoraičiui apie išleistą knygą „Raudonasis tvanas“, jos recenzijas Skandinavijos spaudoje ir papildomo tiražo publikavimo perspektyvas.

LCVA, f. 668, ap. 1, b. 335, l. 10, 11, 13.

IŠ DIPLOMATIJOS ISTORIJOS. IGNAS ŠEINIUS (LCVA)

Igno Šeiniaus 1941 m. spalio 6 d. laiškas Lietuvos diplomatijos šefui Stasiui Lozoraičiui apie rašomą romaną „Laukiant stebuklo“.

LCVA, f. 668, ap. 1, b. 335, l. 21.

IŠ DIPLOMATIJOS ISTORIJOS. IGNAS ŠEINIUS (LCVA)

Igno Šeiniaus knygos „Resa i samverkans Sverige“ („Kelionė po bendradarbiaujančią Švediją“) viršelis ir anotacija.

1949 m.

LCVA, f. 675, ap. 1, b. 64, l. 7, 7 a. p.

IŠ DIPLOMATIJOS ISTORIJOS. IGNAS ŠEINIUS (LCVA)

Igno Šeiniaus knygos „Resa i samverkans Sverige“ („Kelionė po bendradarbiaujančią Švediją“) recenzija Švedijos žurnale „Bra att veta“.

1949 m. spalio mėn.

LCVA, f. 675, ap. 1, b. 64, l. 14.

IŠ DIPLOMATIJOS ISTORIJOS. IGNAS ŠEINIUS (LCVA)

Igno Šeiniaus apysakos „Brolėnai“ ištrauka JAV lietuvių žurnale „Lietuvių dienos“.

[1958 m.].

LCVA, f. 675, ap. 1, b. 52, l. 22.

IŠ DIPLOMATIJOS ISTORIJOS. IGNAS ŠEINIUS (LCVA)

Igno Šeiniaus knygos „Raudonasis tvanas“ viršelis.

LCVA, f. 675, ap. 1, b. 52, l. 24.

IŠ DIPLOMATIJOS ISTORIJOS. IGNAS ŠEINIUS (LCVA)

Igno Šeiniaus knygos „Raudonasis tvanas“ ištrauka JAV lietuvių žurnale „Lietuvių dienos“.

1958 m. birželio mėn.

LCVA, f. 675, ap. 1, b. 52, l. 25.

Lt En