Galerijos
Albumai
IŠ DIPLOMATIJOS ISTORIJOS. IGNAS ŠEINIUS (LCVA)

Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko ir Užsienio reikalų ministerijos valdytojo Mykolo Sleževičiaus 1919 m. liepos 29 d. raštas Lietuvos atstovybės Stokholme spaudos biuro vedėjui Ignui Šeiniui apie jo skyrimą Lietuvos spaudos biuro vedėju Kopenhagoje.

LCVA, f. 675, ap. 1, b. 46, l. 2.

IŠ DIPLOMATIJOS ISTORIJOS. IGNAS ŠEINIUS (LCVA)

Lietuvos telegramų agentūros Kopenhagoje vedėjo Igno Šeiniaus 1919 m. spalio 9 d. pranešimas Lietuvos spaudos biuro Užsienio skyriaus vedėjui Mikui Bagdonui apie Lietuvos telegramų agentūros Kopenhagoje veiklą.

LCVA, f. 383, ap. 3, b. 99, l. 46, 46 a. p., 47, 47 a. p.

IŠ DIPLOMATIJOS ISTORIJOS. IGNAS ŠEINIUS (LCVA)

Laikinai einančio Lietuvos spaudos biuro vedėjo pareigas Balio Sruogos 1919 m. spalio 10 d. raštas Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Ernestui Galvanauskui apie Igno Šeiniaus paskyrimą Lietuvos telegramų agentūros Kopenhagoje vedėju, agentūros veiklą ir finansavimą.

LCVA, f. 383, ap. 3, b. 99, l. 42, 43.

IŠ DIPLOMATIJOS ISTORIJOS. IGNAS ŠEINIUS (LCVA)

Lietuvos telegramų agentūros Kopenhagoje vedėjo Igno Šeiniaus 1919 m. gruodžio 1 d. pranešimas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai apie Lietuvos telegramų agentūros Kopenhagoje personalą.

LCVA, f. 383, ap. 3, b. 99, l. 17.

IŠ DIPLOMATIJOS ISTORIJOS. IGNAS ŠEINIUS (LCVA)

Lietuvos telegramų agentūros Kopenhagoje vedėjo Igno Šeiniaus 1919 m. gruodžio 1 d. pranešimas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai apie Lietuvos telegramų agentūros Kopenhagoje personalo atlyginimus.

LCVA, f. 383, ap. 3, b. 99, l. 18.

IŠ DIPLOMATIJOS ISTORIJOS. IGNAS ŠEINIUS (LCVA)

Lietuvos atstovo Suomijoje Igno Šeiniaus 1921 m. lapkričio 21 d. pranešimas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministrui Juozui Purickiui apie Lietuvos atstovybės Suomijoje veiklą.

LCVA, f. 675, ap. 1, b. 5, l. 1.

IŠ DIPLOMATIJOS ISTORIJOS. IGNAS ŠEINIUS (LCVA)

Lietuvos atstovo Suomijoje Igno Šeiniaus 1921 m. lapkričio 21 d. pranešimas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Rytų departamento direktoriui Andriui Lisauskui apie Lietuvos atstovybės Suomijoje adresą.

LCVA, f. 383, ap. 3, b. 42, l. 67.

IŠ DIPLOMATIJOS ISTORIJOS. IGNAS ŠEINIUS (LCVA)

Lietuvos atstovo Suomijoje Igno Šeiniaus 1921 m. lapkričio 29 d. pranešimas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Rytų departamento direktoriui Andriui Lisauskui apie duotus interviu Suomijos laikraščiams.

LCVA, f. 383, ap. 3, b. 42, l. 42, 43.

IŠ DIPLOMATIJOS ISTORIJOS. IGNAS ŠEINIUS (LCVA)

Lietuvos atstovo Suomijoje Igno Šeiniaus 1921 m. gruodžio 29 d. raštas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministrui Petrui Klimui dėl informavimo apie Suomijos ir Rusijos TFSR konfliktą dėl Rytų Karelijos.

LCVA, f. 383, ap. 7, b. 106, l. 3, 4.

IŠ DIPLOMATIJOS ISTORIJOS. IGNAS ŠEINIUS (LCVA)

Lietuvos atstovo Suomijoje Igno Šeiniaus 1921 m. gruodžio 29 d. raštas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministrui Petrui Klimui apie Steigiamojo Seimo delegacijos vizitą Helsinkyje.

LCVA, f. 383, ap. 7, b. 106, l. 6, 7, 8. 9.

IŠ DIPLOMATIJOS ISTORIJOS. IGNAS ŠEINIUS (LCVA)

Lietuvos atstovo Suomijoje Igno Šeiniaus 1922 m. kovo 26 d. pranešimo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministrui Ernestui Galvanauskui apie Varšuvos konferenciją, Lietuvos atstovybės Suomijoje veiklą ištrauka.

LCVA, f. 383, ap. 7, b. 278, l. 234, 235, 236, 242.

IŠ DIPLOMATIJOS ISTORIJOS. IGNAS ŠEINIUS (LCVA)

Lietuvos atstovo Suomijoje Igno Šeiniaus 1922 m. gegužės 5 d. pranešimas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministrui Ernestui Galvanauskui apie Baltijos valstybių diplomatų poziciją Vilniaus krašto klausimu.

LCVA, f. 383, ap. 7, b. 278, l. 195, 196.

IŠ DIPLOMATIJOS ISTORIJOS. IGNAS ŠEINIUS (LCVA)

Lietuvos atstovo Suomijoje Igno Šeiniaus 1922 m. gegužės 17 d. pranešimas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Bendrojo departamento direktoriui apie Krašto apsaugos ministerijos užsakymą Suomijai dėl karinės technikos pirkimo.

LCVA, f. 675, ap. 1, b. 6, l. 4, 5.

IŠ DIPLOMATIJOS ISTORIJOS. IGNAS ŠEINIUS (LCVA)

Lietuvos atstovo Suomijoje Igno Šeiniaus 1922 m. gegužės 17 d. raštas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministrui Ernestui Galvanauskui dėl jo diplomatinio rango Suomijoje.

LCVA, f. 383, ap. 7, b. 278, l. 156.

IŠ DIPLOMATIJOS ISTORIJOS. IGNAS ŠEINIUS (LCVA)

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos 1922 m. lapkričio 22 d. įsakymas dėl Igno Šeiniaus skyrimo Lietuvos atstovu Suomijoje nuo 1921 m. lapkričio 15 d.

LCVA, f. 383, ap. 2, b. 574, l. 55.

IŠ DIPLOMATIJOS ISTORIJOS. IGNAS ŠEINIUS (LCVA)

Lietuvos atstovo Suomijoje Igno Šeiniaus 1923 m. vasario 3 d. raštas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministrui Ernestui Galvanauskui dėl Suomijos vyriausybės kvietimo Lietuvos delegacijai dalyvauti ekonomikos konferencijoje Helsinkyje.

LCVA, f. 383, ap. 7, b. 406, l. 91.

IŠ DIPLOMATIJOS ISTORIJOS. IGNAS ŠEINIUS (LCVA)

Lietuvos atstovo Suomijoje Igno Šeiniaus 1923 m. kovo 9 d. pranešimo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministrui Ernestui Galvanauskui apie Suomijos spaudoje aprašomus Lietuvos įvykius, tarptautinę politiką ištrauka.

LCVA, f. 383, ap. 7, b. 411, l. 98, 99, 103.

IŠ DIPLOMATIJOS ISTORIJOS. IGNAS ŠEINIUS (LCVA)

Suomijos užsienio reikalų ministro Juho Heikki Vennolos 1923 m. birželio 5 d. nota Lietuvos atstovui Suomijoje Ignui Šeiniui apie Suomijos ir Rusijos TFSR konfliktą dėl Rytų Karelijos.

LCVA, f. 383, ap. 7, b. 411, l. 73, 73 a. p., 74, 74 a. p.

IŠ DIPLOMATIJOS ISTORIJOS. IGNAS ŠEINIUS (LCVA)

Lietuvos atstovo Suomijoje, Švedijoje Igno Šeiniaus 1923 m. rugsėjo 17 d. pranešimo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministrui Ernestui Galvanauskui apie vizitą Švedijoje, kredencialų įteikimą ištrauka.

LCVA, f. 383, ap. 7, b. 409, l. 70, 71, 77.

IŠ DIPLOMATIJOS ISTORIJOS. IGNAS ŠEINIUS (LCVA)

Lietuvos atstovų užsienyje konferencija.

Iš kairės sėdi: Kazys Bronius Balutis, Dovas Zaunius, Tomas Norus-Naruševičius, Ernestas Galvanauskas, Jurgis Baltrušaitis, Petras Klimas, Oskaras Vladislovas Milašius.

Iš kairės stovi: Voldemaras Vytautas Čarneckis, Pranas Dailidė, Andrius Lisauskas, Jonas Aukštuolis, Magdalena Avietėnaitė, Vaclovas Sidzikauskas, Ignas Jonynas, R. Karuža, Ignas Šeinius.

Kaunas, 1923 m. lapkričio 12 d.

LCVA, f. 667, ap.1, b. 51, l. 11.

IŠ DIPLOMATIJOS ISTORIJOS. IGNAS ŠEINIUS (LCVA)

Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko Ernesto Galvanausko žmonos Bertos Galvanauskienės 1923 m. lapkričio 14 d. kvietimas Lietuvos atstovui Švedijoje Ignui Šeiniui ir jo žmonai Gertrūdai.

LCVA, f. 675, ap. 1, b. 25, l. 1.

IŠ DIPLOMATIJOS ISTORIJOS. IGNAS ŠEINIUS (LCVA)

„Moterų šeimyninio ratelio“ 1923 m. lapkričio 22 d. kvietimas Lietuvos atstovui Švedijoje Ignui Šeiniui.

LCVA, f. 675, ap. 1, b. 25, l. 4.

IŠ DIPLOMATIJOS ISTORIJOS. IGNAS ŠEINIUS (LCVA)

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Voldemaras Vytautas Čarneckis (centre su portfeliu) su Lietuvos diplomatais prie Ministrų Kabineto rūmų.

V. Čarneckiui iš kairės stovi Lietuvos laikinasis reikalų patikėtinis Švedijoje, Danijoje ir Norvegijoje Ignas Šeinius (su lazdele).

Kaunas, [1924 m.].

Ekonominės karių bendrovės nuotrauka.

LCVA, P-40526.

IŠ DIPLOMATIJOS ISTORIJOS. IGNAS ŠEINIUS (LCVA)

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Voldemaras Vytautas Čarneckis (sėdi centre) su Lietuvos diplomatais Užsienio reikalų ministerijos rūmuose.

Pirmas iš dešinės sėdi Lietuvos laikinasis reikalų patikėtinis Švedijoje, Danijoje ir Norvegijoje Ignas Šeinius.

Kaunas, [1924 m.].

Ekonominės karių bendrovės nuotrauka.

LCVA, P-40525.

IŠ DIPLOMATIJOS ISTORIJOS. IGNAS ŠEINIUS (LCVA)

Lietuvos atstovo Švedijoje, Danijoje ir Norvegijoje Igno Šeiniaus veiklos Suomijoje ir Švedijoje 1923 metais apžvalga.

1924 m. sausio 4 d.

LCVA, f. 383, ap. 7, b. 509, l. 112, 113.

IŠ DIPLOMATIJOS ISTORIJOS. IGNAS ŠEINIUS (LCVA)

Lietuvos atstovo Švedijoje, Danijoje ir Norvegijoje Igno Šeiniaus 1924 m. kovo 22 d. pranešimo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministrui Ernestui Galvanauskui apie Švedijos požiūrį į Klaipėdos krašto klausimą ištrauka.

LCVA, f. 383, ap. 7, b. 509, l. 91, 92, 96.

IŠ DIPLOMATIJOS ISTORIJOS. IGNAS ŠEINIUS (LCVA)

Lietuvos atstovo Švedijoje, Danijoje ir Norvegijoje Igno Šeiniaus 1924 m. balandžio 4 d. pranešimo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministrui Ernestui Galvanauskui apie Skandinavijos valstybių ir Suomijos konferenciją, tarptautinę padėtį ištrauka.

LCVA, f. 383, ap. 7, b. 509, l. 86, 87, 90.

IŠ DIPLOMATIJOS ISTORIJOS. IGNAS ŠEINIUS (LCVA)

Lietuvos atstovo Švedijoje, Danijoje ir Norvegijoje Igno Šeiniaus 1925 m. sausio 17 d. pranešimas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministrui Voldemarui Vytautui Čarneckiui apie Lietuvos konsulato Osle steigimo perspektyvas.

LCVA, f. 383, ap. 7, b. 561, l. 246, 247, 248.

IŠ DIPLOMATIJOS ISTORIJOS. IGNAS ŠEINIUS (LCVA)

Lietuvos atstovo Švedijoje, Danijoje ir Norvegijoje Igno Šeiniaus 1925 m. vasario 17 d. telegrama Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai apie Lietuvos ir Švedijos draugijos įsteigimą.

Ignas Šeinius – draugijos narys.

LCVA, f. 675, ap. 1, b. 47, l. 5.

IŠ DIPLOMATIJOS ISTORIJOS. IGNAS ŠEINIUS (LCVA)

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos 1925 m. liepos 17 d. įsakymas dėl Lietuvos atstovo Skandinavijai Igno Šeiniaus tarnybinio atlyginimo.

LCVA, f. 383, ap. 2, b. 577, l. 138.

IŠ DIPLOMATIJOS ISTORIJOS. IGNAS ŠEINIUS (LCVA)

Danijos atstovybės Švedijoje kvietimas Lietuvos atstovui Švedijoje, Danijoje ir Norvegijoje Ignui Šeiniui ir jo žmonai Gertrūdai.

1927 m. balandžio 25 d.

LCVA, f. 675, ap. 1, b. 25, l. 6.

IŠ DIPLOMATIJOS ISTORIJOS. IGNAS ŠEINIUS (LCVA)

Juozo Tumo Vaižganto straipsnis „Lietuvių–švedų draugija kviečia į susirinkimą“ apie Igno Šeiniaus paskaitą Steigiamajame susirinkime ir draugijos veiklą.

 „Lietuvos aidas“, Nr. 3, 1932 m. sausio 5 d.

LCVA, f. 675, ap. 1, b. 47, l. 19.

Lt En