Galerijos
Albumai
AKTORIUI PETRUI KUBERTAVIČIUI - 120 (LLMA)

Juozo Vaičkaus Skrajojamojo teatro trupė Panevėžyje. 1918 m.

Sėdi iš kairės: 1. P. Kubertavičius, 2. A. Vainiūnaitė, 3. J. Vaičkus, 4. O. Labonaitė, 5. P. Vaičiūnas.

Stovi iš kairės: 1. J. Stanulis, 2. B. Paškevičiūtė, 3. V. Dineika, 4. A. Venclauskas, 5. J. Dikinis.

LLMA. F. 151, ap. 1, b. 424, l. 1.

AKTORIUI PETRUI KUBERTAVIČIUI - 120 (LLMA)

Kauno valstybės teatro kolektyvas. 1922 m.

Sėdi iš kairės: 1. P. Vosyliūtė, 2. T. Vaičiūnienė, 3. O. Rymaitė, 4. V. Dineika, 5. L. Gira, 6. A. Vanagaitis, 7. A. Vainiūnaitė, 8 Z. Orlauskaitė, 9. O. Kurmytė.

Stovi iš kairės: 1. B. Dauguvietis, 2. V. Goštautas, 3. Lebušis, 4. J. Jonaitis, 5. S. Pilka, 6. V. Steponavičius, 7. J. Vizgirda, 8. P. Kubertavičius, 9. A. Kupstas, 10. K. Glinskis, 11. P. Musnickis, 12. J. Petrauskas, 13. S. Pelaitis, 14. J. Laucius, 15. I. Tvirbutas, 16. V. Fedotas-Sipavičius, 17. S. Merčaitis.

LLMA. F. 151, ap.1, b. 425, l. 1.

AKTORIUI PETRUI KUBERTAVIČIUI - 120 (LLMA)

Petro Kubertavičiaus sutartis su Valstybiniu dramos teatru Kaune. 1924 m.

LLMA. F. 101, ap. 2, b. 9, l. 81, 81 a.p.

AKTORIUI PETRUI KUBERTAVIČIUI - 120 (LLMA)

Petro Kubertavičiaus tarnybos liudijimai. 1924–1932 m.

LLMA. F. 151, ap. 1, b. 28, l. 1, 2, 4.

AKTORIUI PETRUI KUBERTAVIČIUI - 120 (LLMA)

Kauno valstybės teatro trupė. 1924 m.

Sėdi iš kairės pirmoje eilėje: 1. K. Glinskis, 2. O Rymaitė, 3. S. Pilka, 4. A. Vainiūnaitė, 5. L. Gira.

Stovi antroje eilėje:  1. O. Kurmytė, 2. P. Kubertavičius, 3. E. Žalinkevičaitė-Petrauskienė.

Stovi trečioje eilėje: 1. [P. Musnickas], 2. S. Pelaitis, 3. P. Pinkauskaitė, 4. I. Tvirbutas, 5. S. Merčaitis, 6. Z. Arlauskaitė, 7. V. Goštautas, 8. J. Vizgirga, 9. J. Laucius, 10. A. Kupstas, 11. T. Vaičiūnienė, 12. V. Sipaitis, 13. J. Stanulis, 14. J. Petrauskas.

LLMA. F. 355, ap. 1, b. 313, l. 1.

AKTORIUI PETRUI KUBERTAVIČIUI - 120 (LLMA)

Petro Kubertavičiaus – Lietuvos fizinio lavinimo sąjungos nario-rėmėjo – bilietas. 1930 m.

LLMA. F. 151, ap. 1, b. 28, l. 10.

AKTORIUI PETRUI KUBERTAVIČIUI - 120 (LLMA)

Kauno valstybės teatro aktoriai Jadvyga Oškinaitė, Petras Kubertavičius, Teofilija Vaičiūnienė, Kazys Juršys. [1930] m.

LLMA. F. 190, ap. 1, b. 370, l. 1.

AKTORIUI PETRUI KUBERTAVIČIUI - 120 (LLMA)

Raštai apie Petro Kubertavičiaus apdovanojimus. 1931–1939 m.

LLMA. F. 151, ap. 1, b. 263, l. 1, 2, 3, 4.

AKTORIUI PETRUI KUBERTAVIČIUI - 120 (LLMA)

Raštai Petrui Kubertavičiui. 1933–1936 m.

LLMA. F. 151, ap. 1, b. 28, l. 5, 6, 7.

AKTORIUI PETRUI KUBERTAVIČIUI - 120 (LLMA)

Iš kairės pirmoje eilėje: 1. A. Braziulis, 2, H. Kačinskas; antroje eilėje: 1. P. Kubertavičius, R. Juknevičius. [1933] m.

LLMA. F. 319, ap. 1, b. 151, l. 1.

AKTORIUI PETRUI KUBERTAVIČIUI - 120 (LLMA)

E. Žalinkevičaitė-Petrauskienė, P. Kubertavičius, S. Petraitis ir T. Vaičiūnienė. [1937] m.

LLMA. 241, ap. 1, b. 185, l. 1.

AKTORIUI PETRUI KUBERTAVIČIUI - 120 (LLMA)

Leidimas Petrui Kubertavičiui vaikščioti Vilniaus mieste draudžiamu metu iki 2.00 valandos. 1939 m. LLMA.

F. 151, ap. 1, b. 28, l. 9.

AKTORIUI PETRUI KUBERTAVIČIUI - 120 (LLMA)

Petro Kubertavičiaus sutartis su Kauno Didžiuoju teatru. 1942 m.

LLMA. F. 100, ap. 1, b. 5, l. 17.

AKTORIUI PETRUI KUBERTAVIČIUI - 120 (LLMA)

Adomo Lasto eilėraštis „Artistui Kubertavičiui-Kubertui“. 1958 m.

LLMA. F. 223, ap. 1, b. 25, l. 1.

Lt En