Parodos
Albumai
AKTOREI ONAI KNAPKYTEI – 100. TEATRAS – VISAS JOS GYVENIMAS (LLMA)

ONA KNAPKYTĖ SU M. MIRONAITE IR JOS DUKRA D. JAKŠEVIČIŪTE. 1943 M.

LLMA. F. 319, ap. 1, b. 160, l, 1.

 1941 metais O. Knapkytė įstojo į universitetą, studijavo teisę Kaune.

Gavau Riomerio vieną parašą. Bet perskaičiau laikraštyje, jog skelbiamas naujų aktorių priėmimas į Vilniaus dramos teatrą. Aš sumelavau tėvams, kad mane išmetė iš darbo, sakau, pamėginsiu važiuoti į Vilnių. Ir drąsiai ten nukulniavau. Iš 75 stojusių mane priėmė. Tai buvo 1941 metai. Bet prasidėjo karas, teatras nutraukė darbą, visi išsivažinėjo po namus, į savo tėviškes. Po kurio laiko vėl susirinkom.

AKTOREI ONAI KNAPKYTEI – 100. TEATRAS – VISAS JOS GYVENIMAS (LLMA)

ONA KNAPKYTĖ SU M.MIRONAITE IR J. BALTUŠIU NIDOJE. 1962 M.

LLMA. F. 319, ap. 1, b. 177, l, 1.

 „Pulinka“ – taip švelniai Ją vadino artimi draugai.

O. Knapkytė pasakoja:

Manęs niekas nevadina Ona, tiesiog – Pule, Pulinka.

Esu kaunietė, tačiau kai Vilniuje mane priėmė į teatrą, susipažinau su Monika Mironaite, jai aš labai patikau, todėl pakvietė gyventi pas ją, turėjo laisvą kambarį.

Mironaitė kažkodėl mane vadindavo Knapule, o jos dukra negalėdavo ištarti visų priebalsių, todėl sakydavo tiesiog Pule.

AKTOREI ONAI KNAPKYTEI – 100. TEATRAS – VISAS JOS GYVENIMAS (LLMA)

ONA KNAPKYTĖ TELŠIUOSE. 1948 M.

LLMA. F. 319, ap. 1, b. 138, l.

 Po karo O. Knapkytė vaidino Žemaičių teatre Telšiuose, Klaipėdos dramos, Kauno muzikiniame dramos, tačiau brandžiausius kūrybos metus atidavė Lietuvos akademiniam dramos teatrui, kurį dirbti atėjo beveik nuo pat jo įsikūrimo Vilniuje.

AKTOREI ONAI KNAPKYTEI – 100. TEATRAS – VISAS JOS GYVENIMAS (LLMA)

ONA KNAPKYTĖ TAURAGĖJE. 1958 M.

LLMA. F. 319, ap. 1, b. 138, l. 3.

AKTOREI ONAI KNAPKYTEI – 100. TEATRAS – VISAS JOS GYVENIMAS (LLMA)

ONA KNAPKYTĖ (ŽĄSIAGANĖ) SU A. STOŠIŪTE, A. LEIMONTAITE, G. JACKEVIČIŪTE GASTROLIŲ METU. 1956 M.

LLMA. F. 319, ap. 1, b. 30, l. 1–2.

AKTOREI ONAI KNAPKYTEI – 100. TEATRAS – VISAS JOS GYVENIMAS (LLMA)

ONA KNAPKYTĖ SU VYRU R. JUKNEVIČIUMI IR SŪNUMI. 1951–1955 M.

LLMA. F. 319, ap. 1, b. 140, l. 4–5.

LLMA. F. 319, ap. 1, b. 142, l. 3.

 Ona Knapkytė 1951 m. susituokė su garsiu lietuvių teatro režisieriumi Romualdu Juknevičiumi.

 R. Juknevičius labiausiai padėjo išsiskleisti O. Knapkytės aktorės talentui. Ne todėl, kad buvo jai artimas žmogus, o todėl, kad šis režisierius buvo itin atidus kiekvienam vaidinančiajam scenoje ir iš anksto numatė kiekvienam tą vienintelį vaidmenį, kuris tarsi seniai laukė savojo atlikėjo.

(plg. I. Aleksaitė)

AKTOREI ONAI KNAPKYTEI – 100. TEATRAS – VISAS JOS GYVENIMAS (LLMA)

ONA KNAPKYTĖ IR R. JUKNEVIČIUS SU VILNIAUS MIESTO TEATRO AKTORIŲ KOLEKTYVU. 1942 M.

LLMA. F. 319, ap. 1, b. 157,  l. 1, 3.

 Skausmingi įvykiai, susiję su R. Juknevičiaus likimu, paveikė ir O. Knapkytės aktorinį likimą. Jam buvo pateikiami politinio pobūdžio kaltinimai, 1946 m. jis buvo išvarytas iš Vilniaus dramos teatro direktoriaus ir vyriausiojo režisieriaus pareigų. Drauge su juo O. Knapkytė keliavo iš vieno miesto į kitą, iš vieno teatro į kitą: Žemaičių teatras Telšiuose, Klaipėdos dramos teatras, Kauno dramos teatras, kol 1953 m. vėl grįžo į išsvajotą Vilniaus dramą, kurioje, deja, didelio kūrybinio džiaugsmo jau nebepatyrė. Galima sakyti, jog svarbiausias Onos Knapkytės vaidmuo – režisieriaus žmona.

I. Aleksaitė

AKTOREI ONAI KNAPKYTEI – 100. TEATRAS – VISAS JOS GYVENIMAS (LLMA)

ONA KNAPKYTĖ SU R. JUKNEVIČIUMI, K. KYMANTAITE, [J. BANAIČIU]. 1953 M.

LLMA. F. 319, ap. 1, b. 165, l. 1.      

Onos Knapkytės vieta teatre buvo tokia pat, kaip ir visų Jos kolegų aktorių. Bet ir R. Juknevičius, suvokdamas dviprasmišką savo žmonos situaciją, taip pat sugebėjo išlikti teisingas ir natūralus, nedemonstruodavo pabrėžtinos rūstybės, nei puolė į kitą kraštutinumą – kaip vienintelę scenos valdovę matyti tik savo žmoną.

I. Aleksaitė

AKTOREI ONAI KNAPKYTEI – 100. TEATRAS – VISAS JOS GYVENIMAS (LLMA)

ONA KNAPKYTĖ SU J. KANOPKA, J. MEŠKAUSKU, A. KERNAGIU IR KITAIS GASTROLĖSE RYGOJE. 1956 M.

LLMA. F. 319, ap. 1, b. 169, l. 1.

AKTOREI ONAI KNAPKYTEI – 100. TEATRAS – VISAS JOS GYVENIMAS (LLMA)

ONA KAPKYTĖ SU J. BERUKŠTYTE, A. GREGORAUSKAITE, K. KYMANTAITE, L. KUPSTAITE, S. NOSEVIČIŪTE IR KITAIS J. MARCINKEVIČIAUS HEROJINĖS POEMOS „KRAUJAS IR PELENAI“ ATLIKĖJAIS MASKVOS KREMLIAUS TEATRE. 1962 M.

LLMA. F. 319, ap. 1, b. 36, l. 1.

LLMA. F. 319, ap. 1, b. 74, l. 9–10.

Lt En