Parodos
Albumai
AKTOREI ONAI KNAPKYTEI – 100. TEATRAS – VISAS JOS GYVENIMAS (LLMA)

ONA KNAPKYTĖ (TATJANA) SU E. ČEPULIU, K. JURŠIU IR A. ŽADEIKIU B. LAVRENIOVO PJESĖJE „LŪŽIS“ (REŽ. R. JUKNEVIČIUS). KLAIPĖDOS MUZIKINĖS KOMEDIJOS TEATRAS. 1949 M.

LLMA. F. 319, ap. 1, b. 23, l. 1.

AKTOREI ONAI KNAPKYTEI – 100. TEATRAS – VISAS JOS GYVENIMAS (LLMA)

O. KNAPKYTĖ (KSENIJA) B. LAVRENIOVO PJESĖJE „LŪŽIS“ ( REŽ. R. JUKNEVIČIUS). KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS. 1954 M.

LLMA. F. 319, ap. 1, b. 26, l. 2.

 Ona Knapkytei teko vaidinti gausybę sovietinių moterų, kurios viena nuo kitos skyrėsi gal tik vardais ir tėvavardžiais: Marija Lvovna, Lena Bogačiova, Tatjana, Ksenija, Jelena, Fima, Nastia, Molochova, Jevdokimova. Tai buvo pagyvenusios žmonos arba jaunos merginos, aktyvistės. Nedaug aktorė tegalėjo „išpūsti“ iš tų socialinių charakteristikų.

AKTOREI ONAI KNAPKYTEI – 100. TEATRAS – VISAS JOS GYVENIMAS (LLMA)

ONA KNAPKYTĖ (BARBORA) SU V. IVANAUSKU K. INČIŪROS PJESĖJE „VINCAS KUDIRKA“ (REŽ. A. SUTKUS). VILNIAUS VALSTYBĖS TEATRAS. 1940 M.

LLMA. F. 319, ap. 1, b. 12, l. 2–3

 O. Knapkytė suvaidino daug išdykėliškų mergyčių, žioplų tarnaičių: Marciūtės, Margaritos, Barboros, Julijos, Keti, Paulinos...

AKTOREI ONAI KNAPKYTEI – 100. TEATRAS – VISAS JOS GYVENIMAS (LLMA)

ONA KNAPKYTĖ (TARNAITĖ MARGARITA) SU M. MIRONAITE IR N. NAKU H. KLEISTO KOMEDIJOJE „SUKULTAS ĄSOTIS“ (REŽ. R. JUKNEVIČIUS). VILNIAUS MIESTO TEATRAS. 1941 M.

LLMA. F. 319, ap. 1, b. 13,  l. 1–3

LLMA. F. 319, ap. 1, b. 47,  l. 2.

AKTOREI ONAI KNAPKYTEI – 100. TEATRAS – VISAS JOS GYVENIMAS (LLMA)

ONA KNAPKYTĖ (MARCIŪTĖ) V. ALANTO PJESĖJE „GYVENIMAS IŠ NAUJO“ (REŽ. J. GUSTAITIS). VILNIAUS MIESTO TEATRAS. 1942 M.

LLMA. F. 319, ap. 1, b. 14,  l. 1.

LLMA. F. 319, ap. 1, b. 49,  l. 1.

AKTOREI ONAI KNAPKYTEI – 100. TEATRAS – VISAS JOS GYVENIMAS (LLMA)

ONA KNAPKYTĖ (KETI) SU G. BLYNAITE, G. JAKAVIČIŪTE, O. JUODYTE J. HUTO KOMEDIJOJE „KETURIOS DRAUGĖS“. VILNIAUS MIESTO TEATRAS. 1943 M.

LLMA. F. 319, ap. 1, b. 16, l. 1, 2, 4

AKTOREI ONAI KNAPKYTEI – 100. TEATRAS – VISAS JOS GYVENIMAS (LLMA)

ONA KNAPKYTĖ (JULIJA) SU K. PREIKŠTU A. BRILLINGERIO PJESĖJE „GIGANTAS“ (REŽ. R. JUKNEVIČIUS). VILNIAUS MIESTO TEATRAS. 1944 M.

LLMA. F. 319, ap. 1, b. 17, l. 1, 3

AKTOREI ONAI KNAPKYTEI – 100. TEATRAS – VISAS JOS GYVENIMAS (LLMA)

ONA KNAPKYTĖ (PAULINA) SU J. SIPARIU B. DAUGUVIEČIO PJESĖJE „NAUJA VAGA“ (REŽ. B. DAUGUVIETIS). VILNIAUS VALSTYBINIS DRAMOS TEATRAS. 1945 M.

LLMA. F. 319, ap. 1, b. 18, l. 1.

LLMA. F. 319, ap. 1, b. 81, l. 1–4.

Lt En