Parodos
Albumai
AKTOREI ONAI KNAPKYTEI – 100. TEATRAS – VISAS JOS GYVENIMAS (LLMA)

ONA KNAPKYTĖ (ZIBELIS) SU M. CHADARAVIČIUMI, A. KERNAGIU, M. MIRONAITE, A. ŠKĖMA IR KT. CH. GOUNOD OPEROS „FAUSTAS“ PARODIJOJE (REŽ. R. JUKNEVIČIUS). VILNIAUS MIESTO TEATRAS. 1942 M.

LLMA. F. 319, ap. 1, b. 15, l. 1–2

AKTOREI ONAI KNAPKYTEI – 100. TEATRAS – VISAS JOS GYVENIMAS (LLMA)

ONA KNAPKYTĖ (MERČIUTKINA) SU N. NAKU BEI J. SIPARIU A. ČECHOVO VODEVILYJE „JUBILIEJUS“ (REŽ. R. JUKNEVIČIUS). VILNIAUS VALSTYBINIS DRAMOS TEATRAS. 1945 M.

LLMA. F. 319, ap. 1, b. 19, l. 1, 2, 4.

 Po daugybės žavių, išdykėliškų jaunų mergaičių, žioplų tarnaičių, O. Knapkytė staiga gauna senstelėjusios našlės įkyruolės Merčiutkinos vaidmenį, kuri it „kibi“ musė persekioja jubiliatą, reikalaudama finansinės kompensacijos. Tirštai nugrimuota, juodais nėriniais apkarstyta, su apgailėtinos išvaizdos nušiurusia skrybėlaite į sceną smulkia ristele įsliuogė O. Knapkytės našlelė, visa tirtanti, drebanti, apsimetinėjanti, zyzianti, kniaukianti, stūgaujanti ir nuolat raudanti. R. Juknevičius suvokė giliai paslėptą šios jaunos, dailios aktorės išraiškingumą, sugebėjimą raiškiai, net groteskiškai transformuotis.

I. Aleksaitė

AKTOREI ONAI KNAPKYTEI – 100. TEATRAS – VISAS JOS GYVENIMAS (LLMA)

ONA KNAPKYTĖ (PONIA PERNEL) SU G. JAKAVIČIŪTE MOLJERO KOMEDIJOJE „TARTIUFAS“ (REŽ. B. DAUGUVIETIS). VILNIAUS VALSTYBINIS DRAMOS TEATRAS. 1945 M.

LLMA. F. 319, ap. 1, b. 20, l. 1, 2

 Po Merčiutkinos vaidmens neatsitiktinai jaunai aktorei B. Dauguvietis paskiria vos ne šimtametės senutės – ponios Pernel – vaidmenį. Išdžiūvusi it sausa medžio šakelė, siekianti išlaikyti „aristokratišką orumą“, ponia Pernel buvo veik išprotėjusi dėl meilės Tartiufui, silpnu balseliu giedanti jam ditirambus, vartanti dideles akis, besitaškanti ašaromis ir seilėmis…

I. Aleksaitė

AKTOREI ONAI KNAPKYTEI – 100. TEATRAS – VISAS JOS GYVENIMAS (LLMA)

ONA KNAPKYTĖ (KORINKINA) A. OSTROVSKIO KOMEDIJOJE „BE KALTĖS KALTIEJI“ (REŽ. R. JUKNEVIČIUS). KLAIPĖDOS MUZIKINIS TEATRAS. 1949 M.

LLMA. F. 319, ap. 1, b. 22, l. 1–2.

AKTOREI ONAI KNAPKYTEI – 100. TEATRAS – VISAS JOS GYVENIMAS (LLMA)

ONA KNAPKYTĖ (ANTOSĖ REPŠIENĖ) A. GRICIAUS KOMEDIJOJE „BUVO KAIP NEBUVO“ (REŽ. K. KYMANTAITĖ). LIETUVOS TSR VALSTYBINIS AKADEMINIS DRAMOS TEATRAS. PROGRAMA. 1963 M.

LLMA. F. 319, ap. 1, b. 78 l. 1–2.

AKTOREI ONAI KNAPKYTEI – 100. TEATRAS – VISAS JOS GYVENIMAS (LLMA)

ONA KNAPKYTĖ (IEVUTĖ) SU O. JUODYTE IR V. DUMŠAIČIU R. BLAUMANIO PJESĖJE „SIUVĖJŲ DIENOS SILMAIČIUOSE“ (REŽ. J. RUDZINSKAS). LIETUVOS TSR VALSTYBINIS DRAMOS TEATRAS. 1957 M.

LLMA. F. 319, ap. 1, b. 31, l. 1–3

AKTOREI ONAI KNAPKYTEI – 100. TEATRAS – VISAS JOS GYVENIMAS (LLMA)

ONA KNAPKYTĖ (LIZAVETA BOGDANOVA) SU V. MURAŠKA I. TURGENEVO KOMEDIJOJE „MĖNUO KAIME“ (REŽ. R. JUKNEVIČIUS). LIETUVOS TSR VALSTYBINIS AKADEMINIS DRAMOS TEATRAS. 1962 M.

LLMA. F. 319, ap. 1, b. 30, l. 2–3.

 Iš gausybės vėlesnių O. Knapkytės vaidmenų išsiskiria du:

Fioklą Ivanovą N. Gogolio pjesėje „Vedybos“ ir Lizavetą Bogdanovną I. Turgenevo komedijoje „Mėnuo kaime“. Abu spektaklius režisavo R. Juknevičius.

Apvytusios moterėlės, siekiančios visais įmanomais būdais – nevykusiu koketavimu, negrabiomis manieromis – slėpti giliai širdyje smilkstančius „meilės“ jausmus.

Fiokla Ivanova, apsimuturiavusi skaromis, tarsi jose pasislėpusi ar užsimaskavusi, nenuilsdama su pasiutusia energija ir savotišku įniršiu šniukštinėjo savo piršlybų versle, niekam neužleisdama pozicijų – siekdama būti pirmąja, būti dėmesio centre ar net savotišku būsimų jaunavedžių „generalisimu“…

Varginga dvarininkų įnamė Lizaveta Bagdanovna – jau seniai „persirpusi“ meilės reikaluose senstelėjusi dama, raustanti it penkiolikmetė, netenkanti žado besiperšant jai tokiam pat senberniui.

Lt En