Parodos
Albumai
AKTOREI ONAI KNAPKYTEI – 100. TEATRAS – VISAS JOS GYVENIMAS (LLMA)

ONA KNAPKYTĖ BALETO STUDIJOJE. 1927 M.

LLMA. F. 319, ap. 1, b. 137, l. 1–2.

AKTOREI ONAI KNAPKYTEI – 100. TEATRAS – VISAS JOS GYVENIMAS (LLMA)

ONA KNAPKYTĖ SU TĖVU IR MOTINA. 1929 M.

LLMA. F. 319, ap. 1, b. 142, l. 1–2.

Ona Knapkytė šeimoje buvo jauniausia – vienuoliktas vaikas. Ji buvo mokytojų pastebėta dėl savo artistiškos prigimties.

 

AKTOREI ONAI KNAPKYTEI – 100. TEATRAS – VISAS JOS GYVENIMAS (LLMA)

ONA KNAPKYTĖ. 1939 M.

LLMA. F. 319, ap. 1, b. 137, l. 6–7.

 Mano aktorinis debiutas buvo labai įtikinamas. Aštunta klasė. Man baisiai nesisekė matematika. Dvejetas ir dvejetas. Paskutinį trimestrą mokytoja mane pakvietė prie lentos, ten kaip visada man sekėsi prastai. Mokytoja sako: „Eik, sėsk, tau bus pataisa“. Aš tada paskutiniame suole sėdėjau, eidama – brinkt – ir apalpau. Tyčia. Visos mergaitės subėgo, atbėgo persigandusi mokytoja. Aš, romanų prisiskaičiusi, žinau, kad reikia stengtis nekvėpuoti, lūpas sukąsti – vaidinu. Visi tiki. Mergaitės iš trečio aukšto nešė mane į pirmą, į gydytojos kabinetą. Ten man valerijonus pylė, apykaklaitę visa sulaistė, tada maniau, kad jau laikas kažkaip atsitokėti.

AKTOREI ONAI KNAPKYTEI – 100. TEATRAS – VISAS JOS GYVENIMAS (LLMA)

ONA KNAPKYTĖ. 1949 IR 1969 M.

LLMA. F. 319, ap. 1, b. 137 , l. 9–10.

 Be manęs – niekur. Visur manęs pilna. Kur tik deklamuoti – tai Ona, kur pavaidinti kokį šuniuką ar katytę – tik Ona. Jau buvau žinoma artistė. Mane vadino: „Mūsų Knapcė“.

Lt En