Parodos
Albumai
2020 METAI - TAUTODAILĖS METAI. IPOLITO UŽKURNIO KŪRYBA

I. Užkurnys. „Žvejai“. Skulptūrinė grupė. 1966 m.

P. Katausko nuotrauka

LLMA. F. 326, ap. 1, b. 12, l. 8.

2020 METAI - TAUTODAILĖS METAI. IPOLITO UŽKURNIO KŪRYBA

I. Užkurnys. „Šienpjovio daina“. Bareljefas. 1967 m.

LLMA. F. 326, ap. 1, b. 5, l. 9.

 

2020 METAI - TAUTODAILĖS METAI. IPOLITO UŽKURNIO KŪRYBA

I. Užkurnys. „Oi, ramunėle, pasakyk“. Skulptūrinė grupė. 1968 m.

LLMA. F. 326, ap. 1, b. 14, l. 12.

2020 METAI - TAUTODAILĖS METAI. IPOLITO UŽKURNIO KŪRYBA

I. Užkurnys. „Subatvakaris“. Skulptūrinė grupė. 1969 m.

LLMA. F. 326, ap. 1, b. 15, l. 15.

2020 METAI - TAUTODAILĖS METAI. IPOLITO UŽKURNIO KŪRYBA

I. Užkurnys savo kūrybinėje dirbtuvėje. [1973] m.

[J. Vaitulevičiaus] nuotrauka

LLMA. F. 326, ap. 1, b. 64, l. 7.

2020 METAI - TAUTODAILĖS METAI. IPOLITO UŽKURNIO KŪRYBA

I. Užkurnys drožia skulptūrą kalvis. [1973] m.

[J. Vaitulevičiaus] nuotrauka

LLMA. F. 326, ap. 1, b. 64, l. 12.

2020 METAI - TAUTODAILĖS METAI. IPOLITO UŽKURNIO KŪRYBA

I. Užkurnys. „Kalviai“. Skulptūrinė grupė. 1973 m.

A. Sidorenko nuotrauka

LLMA. F. 326, ap. 1, b. 74, l. 3.

2020 METAI - TAUTODAILĖS METAI. IPOLITO UŽKURNIO KŪRYBA

I. Užkurnys. „Plieno ir žemės sąjunga“. Skulptūrinė grupė. 1976 m.

M. Sakalausko nuotrauka

LLMA. F. 326, ap. 1, b. 21, l. 10.

2020 METAI - TAUTODAILĖS METAI. IPOLITO UŽKURNIO KŪRYBA

I. Užkurnys prie savo skulptūrų. 1976 m.

LLMA. F. 326, ap. 1, b. 16, l. 27.

2020 METAI - TAUTODAILĖS METAI. IPOLITO UŽKURNIO KŪRYBA

I. Užkurnys. „Duona“. Skulptūrinė grupė. 1977 m.

R. Malicko nuotrauka

LLMA. F. 326, ap. 1, b. 73, l. 7.

2020 METAI - TAUTODAILĖS METAI. IPOLITO UŽKURNIO KŪRYBA

I. Užkurnys. „Žvejas“. Skulptūra. 1977 m.

M. Sakalausko nuotrauka

LLMA. F. 326, ap. 1, b. 74, l. 25.

2020 METAI - TAUTODAILĖS METAI. IPOLITO UŽKURNIO KŪRYBA

I. Užkurnys. „Piršlių piršlys“. Skulptūra. 1977 m.

M. Sakalausko nuotrauka

LLMA. F. 326, ap. 1, b. 74, l. 23.

2020 METAI - TAUTODAILĖS METAI. IPOLITO UŽKURNIO KŪRYBA

I. Užkurnys. „Skudučių kvartetas“. Skulptūrinė grupė. 1977 m.

J. Vaicekausko nuotrauka

LLMA. F. 326, ap. 1, b. 22, l. 12.

2020 METAI - TAUTODAILĖS METAI. IPOLITO UŽKURNIO KŪRYBA

I. Užkurnys. „Kerdžius su triūba ir piemenuku“. Skulptūrinė grupė. 1981 m.

LLMA. F. 326, ap. 1, b. 26, l. 6.

2020 METAI - TAUTODAILĖS METAI. IPOLITO UŽKURNIO KŪRYBA

I. Užkurnio skulptūrų ekspozicija prie jo kūrybinių dirbtuvių Vilniuje. 1981 m.

LLMA. F. 326, ap. 1, b. 66, l. 6.

2020 METAI - TAUTODAILĖS METAI. IPOLITO UŽKURNIO KŪRYBA

I. Užkurnys. Rėmas Stasio Karanausko paveikslui „Rugiapjūtė“. Bareljefas. 1993 m.

LLMA. F. 326, ap. 1, b. 9, l. 7.

Lt En