Parodos
Albumai
2020 METAI - TAUTODAILĖS METAI. IPOLITO UŽKURNIO KŪRYBA

I. Užkurnys. „Grėbėjėlė“. Ablingos memorialinio ansamblio skulptūra. (Klaipėdos rajonas). 1972 m.

M. Sakalausko nuotrauka

LLMA. F. 326, ap. 1, b. 42, l. 2.

2020 METAI - TAUTODAILĖS METAI. IPOLITO UŽKURNIO KŪRYBA

I. Užkurnys. „Piršlys“ (pirmas iš kairės). Ablingos memorialinio ansamblio skulptūra. (Klaipėdos rajonas). 1972 m.

M. Sakalausko nuotrauka

LLMA. F. 326, ap. 1, b. 42, l. 3.

2020 METAI - TAUTODAILĖS METAI. IPOLITO UŽKURNIO KŪRYBA

I. Užkurnys. „M. K. Čiurlionis“ (antras iš kairės). M. K. Čiurlionio kelio ansamblio skulptūra. (Varėnos rajonas). 1975 m.

LLMA. F. 326, ap. 1, b. 44, l. 1.

2020 METAI - TAUTODAILĖS METAI. IPOLITO UŽKURNIO KŪRYBA

I. Užkurnys. „Varpininkas“ (pirmas iš kairės). M. K. Čiurlionio kelio ansamblio stogastulpis (Varėnos rajonas). 1975 m.

LLMA. F. 326, ap. 1, b. 44, l. 6.

2020 METAI - TAUTODAILĖS METAI. IPOLITO UŽKURNIO KŪRYBA

I. Užkurnys. „Lietuvaitė su kanklėm“. Čiurlionio kelio ansamblio stogastulpis. (Varėnos rajonas). 1976 m.

M. Sakalausko nuotrauka

LLMA. F. 326, ap. 1, b. 45, l. 7.

2020 METAI - TAUTODAILĖS METAI. IPOLITO UŽKURNIO KŪRYBA

I. Užkurnys. „Šienpjovio daina“. Dainų slėnio Anykščių šilelyje skulptūra. 1976 m.

J. Vaicekausko nuotrauka

LLMA. F. 326, ap. 1, b. 45, l. 11.

2020 METAI - TAUTODAILĖS METAI. IPOLITO UŽKURNIO KŪRYBA

I. Užkurnys prie skulptūros „Miškinis“. Raganų kalno skulptūra. (Juodkrantė). 1979 m.

I. Užkurnys prie skulptūros „Miškinis“. Raganų kalno skulptūra (Juodkrantė). 1979 m.

LLMA. F. 326, ap. 1, b. 47, l. 8.

2020 METAI - TAUTODAILĖS METAI. IPOLITO UŽKURNIO KŪRYBA

I. Užkurnys prie skulptūros „Laumė“. Raganų kalno skulptūra. (Juodkrantė). 1981 m.

A. Ulozevičiaus nuotrauka

LLMA. F. 326, ap. 1, b. 47, l. 5.

2020 METAI - TAUTODAILĖS METAI. IPOLITO UŽKURNIO KŪRYBA

I. Užkurnys. Dainavos legendos parko vartai. (Alytaus rajonas). 1979 m.

A. Ulozevičiaus nuotrauka

LLMA. F. 326, ap. 1, b. 47, l. 32.

2020 METAI - TAUTODAILĖS METAI. IPOLITO UŽKURNIO KŪRYBA

I. Užkurnys. „Vincas Krėvė“. Dainavos legendos parko skulptūra. (Alytaus rajonas). 1982 m.

A. Sabaliausko nuotrauka

LLMA. F. 326, ap. 1, b. 50, l. 15.

2020 METAI - TAUTODAILĖS METAI. IPOLITO UŽKURNIO KŪRYBA

I. Užkurnys. „Kerdžius“, „Bobulė su anūkėliu“. Dainavos legendos parko skulptūros. (Alytaus rajonas). 1979 m.

A. Ulozevičiaus nuotrauka

LLMA. F. 326, ap. 1, b. 47, l. 20.

2020 METAI - TAUTODAILĖS METAI. IPOLITO UŽKURNIO KŪRYBA

I. Užkurnys. „Perkūnas“, „Vaiva“, „Straublys“. Dainavos legendos parko skulptūros. (Alytaus rajonas). 1979 m.

J. Vaicekausko nuotrauka

LLMA. F. 326, ap. 1, b. 47, l. 28.

2020 METAI - TAUTODAILĖS METAI. IPOLITO UŽKURNIO KŪRYBA

I. Užkurnys. „Margiris“. Dainavos legendos parko skulptūra. (Alytaus rajonas). 1982 m.

LLMA. F. 326, ap. 1, b. 50, l. 19.

2020 METAI - TAUTODAILĖS METAI. IPOLITO UŽKURNIO KŪRYBA

I. Užkurnys. „Šarūnas“. Dainavos legendos parko skulptūra. (Alytaus rajonas). 1982 m.

J. Vaicekausko nuotrauka

LLMA. F. 326, ap. 1, b. 50, l. 22.

2020 METAI - TAUTODAILĖS METAI. IPOLITO UŽKURNIO KŪRYBA

I. Užkurnys. „Amžinoji ugnis“. Stogastulpis. (Vengrija). 1986 m.

LLMA. F. 326, ap. 1, b. 54, l. 7.

2020 METAI - TAUTODAILĖS METAI. IPOLITO UŽKURNIO KŪRYBA

I. Užkurnys. Koplytstulpiai „Rūpintojėlis“ ir „Sopulingoji“ prie Pivašiūnų bažnyčios. (Alytaus rajonas). 1987 m.

LLMA. F. 326, ap. 1, b. 55, l. 11.

2020 METAI - TAUTODAILĖS METAI. IPOLITO UŽKURNIO KŪRYBA

I. Užkurnys. „Sopulingoji“. Koplytstulpis. (Alytaus rajonas, Pivašiūnų bažnyčia). 1987 m.

LLMA. F. 326, ap. 1, b. 55, l. 10.

2020 METAI - TAUTODAILĖS METAI. IPOLITO UŽKURNIO KŪRYBA

I. Užkurnys. „Rūpintojėlis“. Koplytstulpis. (Alytaus rajonas, Pivašiūnų bažnyčia). 1987 m.

LLMA. F. 326, ap. 1, b. 55, l. 12.

2020 METAI - TAUTODAILĖS METAI. IPOLITO UŽKURNIO KŪRYBA

I. Užkurnys savo dirbtuvėse prie memorialinio paminklo „Vincas Kudirka“. (Jurbarko rajonas, Smalininkų žemės ūkio technikumas). 1989 m.

LLMA. F. 326, ap. 1, b. 56, l. 13.

2020 METAI - TAUTODAILĖS METAI. IPOLITO UŽKURNIO KŪRYBA

I. Užkurnys. „Kryžius“. (Vilniaus rajonas, Riešės kryžkelė). 1990 m.

LLMA. F. 326, ap. 1, b. 57, l. 9.

2020 METAI - TAUTODAILĖS METAI. IPOLITO UŽKURNIO KŪRYBA

I. Užkurnys. „Kryžius“. (Širvintų rajonas, Pypliai, Kartuvių kalnas). 1994 m.

LLMA. F. 326, ap. 1, b. 59, l. 10.

2020 METAI - TAUTODAILĖS METAI. IPOLITO UŽKURNIO KŪRYBA

I. Užkurnys. „Rūpintojėlis“. Įrašas: „Dieve, laimink Lietuvos-Oldenburgo draugystę“. Koplytstulpis. (Oldenburgas, Vokietija). 1994 m.

LLMA. F. 326, ap. 1, b. 59, l. 31.

Lt En