Parodos
Albumai
2020 METAI - TAUTODAILĖS METAI. IPOLITO UŽKURNIO KŪRYBA

I. Užkurnys. „Dainininkė Beatričė Grincevičiūtė“. Bareljefas. 1972 m.

J. Vaicekausko nuotrauka

LLMA. F. 326, ap. 1, b. 2, l. 2.

2020 METAI - TAUTODAILĖS METAI. IPOLITO UŽKURNIO KŪRYBA

I. Užkurnys. „M. K. Čiurlionis“. Bareljefas. 1975 m.

LLMA. F. 326, ap. 1, b. 5, l. 2.

2020 METAI - TAUTODAILĖS METAI. IPOLITO UŽKURNIO KŪRYBA

I. Užkurnys. „Poetas Julius Janonis“. Skulptūra. 1976 m.

LLMA. F. 326, ap. 1, b. 21, l. 1.

2020 METAI - TAUTODAILĖS METAI. IPOLITO UŽKURNIO KŪRYBA

I. Užkurnys. „Rašytojas Petras Cvirka“. Skulptūrinė grupė. 1979 m.

J. Vaicekausko nuotrauka

LLMA. F. 326, ap. 1, b. 24, l. 5.

2020 METAI - TAUTODAILĖS METAI. IPOLITO UŽKURNIO KŪRYBA

I. Užkurnys. „Poetas Paulius Širvys“. Biustas. 1981 m.

LLMA. F. 326, ap. 1, b. 26, l. 14.

2020 METAI - TAUTODAILĖS METAI. IPOLITO UŽKURNIO KŪRYBA

I. Užkurnys. „Poetas Paulius Širvys“. Skulptūrinė grupė. 1983 m.

LLMA. F. 326, ap. 1, b. 28, l. 24.

2020 METAI - TAUTODAILĖS METAI. IPOLITO UŽKURNIO KŪRYBA

I. Užkurnys. „Rašytojas Juozas Baltušis“. Biustas. 1981 m.

M. Sakalausko nuotrauka

LLMA. F. 326, ap. 1, b. 26, l. 10.

2020 METAI - TAUTODAILĖS METAI. IPOLITO UŽKURNIO KŪRYBA

I. Užkurnys. „Liaudies meistras Vincas Svirskis“. Skulptūra. 1981 m.

LLMA. F. 326, ap. 1, b. 26, l. 1.

2020 METAI - TAUTODAILĖS METAI. IPOLITO UŽKURNIO KŪRYBA

I. Užkurnys prie Aleksandro Sinkevičiaus skulptūrinės grupės. 1983 m.

LLMA. F. 326, ap. 1, b. 28, l. 22.

2020 METAI - TAUTODAILĖS METAI. IPOLITO UŽKURNIO KŪRYBA

I. Užkurnys. „Liaudies meistras Stanislovas Riauba“. Skulptūrinė grupė. 1983 m.

LLMA. F. 326, ap. 1, b. 28, l. 21.

2020 METAI - TAUTODAILĖS METAI. IPOLITO UŽKURNIO KŪRYBA

I. Užkurnys. „Poetas Marcelijus Martinaitis“. Skulptūrinė grupė. 1983 m.

J. Vaicekausko nuotrauka

LLMA. F. 326, ap. 1, b. 28, l. 8.

2020 METAI - TAUTODAILĖS METAI. IPOLITO UŽKURNIO KŪRYBA

I. Užkurnys. „Rašytojas Vincas Krėvė“. Skulptūrinė grupė. 1983 m.

J. Vaicekausko nuotrauka

LLMA. F. 326, ap. 1, b. 28, l. 2.

2020 METAI - TAUTODAILĖS METAI. IPOLITO UŽKURNIO KŪRYBA

I. Užkurnys. „Meno istorikas Paulius Galaunė“. Skulptūrinė grupė. 1984 m.

M. Sakalausko nuotrauka

LLMA. F. 326, ap. 1, b. 29, l. 3.

2020 METAI - TAUTODAILĖS METAI. IPOLITO UŽKURNIO KŪRYBA

I. Užkurnys. „Dailininkas Jonas Kuzminskis“. Skulptūrinė grupė. 1984 m.

M. Sakalausko nuotrauka

LLMA. F. 326, ap. 1, b. 29, l. 14.

2020 METAI - TAUTODAILĖS METAI. IPOLITO UŽKURNIO KŪRYBA

I. Užkurnys. „Poetė Salomėja Nėris“. Horeljefas. 1984 m.

LLMA. F. 326, ap. 1, b. 7, l. 6.

2020 METAI - TAUTODAILĖS METAI. IPOLITO UŽKURNIO KŪRYBA

I. Užkurnys. „Antanas Baranauskas“. Horeljefas. 1985 m.

LLMA. F. 326, ap. 1, b. 7, l. 9.

2020 METAI - TAUTODAILĖS METAI. IPOLITO UŽKURNIO KŪRYBA

I. Užkurnys. „Balys Sruoga“. Horeljefas. 1986 m.

LLMA. F. 326, ap. 1, b. 8, l. 4.

2020 METAI - TAUTODAILĖS METAI. IPOLITO UŽKURNIO KŪRYBA

I. Užkurnys. „Poetas Maironis“. Bareljefas. 1987 m.

LLMA. F. 326, ap. 1, b. 8, l. 7.

2020 METAI - TAUTODAILĖS METAI. IPOLITO UŽKURNIO KŪRYBA

I. Užkurnys. „Liaudies meistras Lionginas Šepka“. Skulptūrinė grupė. 1987 m.

A. Sutkaus nuotrauka

LLMA. F. 326, ap. 1, b. 69, l. 7.

2020 METAI - TAUTODAILĖS METAI. IPOLITO UŽKURNIO KŪRYBA

I. Užkurnys. „Filosofas Vydūnas“. Skulptūrinė grupė. 1988 m.

A. Sutkaus nuotrauka

LLMA. F. 326, ap. 1, b. 32, l. 16.

2020 METAI - TAUTODAILĖS METAI. IPOLITO UŽKURNIO KŪRYBA

I. Užkurnys. „Tapytojas Kazys Šimonis“. Skulptūrinė grupė. 1988 m.

A. Sutkaus nuotrauka

LLMA. F. 326, ap. 1, b. 32, l. 11.

2020 METAI - TAUTODAILĖS METAI. IPOLITO UŽKURNIO KŪRYBA

I. Užkurnys prie poeto Bernardo Brazdžionio skulptūrinės grupės. 1997 m.

LLMA. F. 326, ap. 1, b. 37, l. 2.

Lt En