Parodos
Albumai
2020 METAI - TAUTODAILĖS METAI. IPOLITO UŽKURNIO KŪRYBA

I. Užkurnys. „Kupriukas muzikantas“ (pagal lietuvių liaudies pasaką „Kupriukas muzikantas“). Skulptūrinė grupė. 1967 m.

J. Vaicekausko nuotrauka

LLMA. F. 326, ap. 1, b. 13, l. 5.

2020 METAI - TAUTODAILĖS METAI. IPOLITO UŽKURNIO KŪRYBA

I. Užkurnys prie „Kupriuko muzikanto“ skulptūrinės grupės. 1984 m.

A. Ulozevičiaus nuotrauka

LLMA. F. 326, ap. 1, b. 29, l. 9.

2020 METAI - TAUTODAILĖS METAI. IPOLITO UŽKURNIO KŪRYBA

I. Užkurnys. „Eglė žalčių karalienė“ (pagal lietuvių liaudies pasaką „Eglė žalčių karalienė“). Skulptūrinė grupė. 1968 m.

J. Vaicekausko nuotrauka

LLMA. F. 326, ap. 1, b. 14, l. 3.

2020 METAI - TAUTODAILĖS METAI. IPOLITO UŽKURNIO KŪRYBA

I. Užkurnys. „Eglė žalčių karalienė“ (pagal lietuvių liaudies pasaką „Eglė žalčių karalienė“). Skulptūrinė grupė. 1969 m.

M. Sakalausko nuotrauka

LLMA. F. 326, ap. 1, b. 15, l. 6.

2020 METAI - TAUTODAILĖS METAI. IPOLITO UŽKURNIO KŪRYBA

I. Užkurnys. „Eglė žalčių karalienė“ (pagal lietuvių liaudies pasaką „Eglė žalčių karalienė“). Skulptūrinės grupės fragmentas. 1969 m.

M. Sakalausko nuotrauka

LLMA. F. 326, ap. 1, b. 74, l. 2.

2020 METAI - TAUTODAILĖS METAI. IPOLITO UŽKURNIO KŪRYBA

I. Užkurnys. „Laimės žiburys“ (pagal J. Biliūno apsakymą „laimės žiburys“). Skulptūrinė grupė. 1976 m.

M. Sakalausko nuotrauka

LLMA. F. 326, ap. 1, b. 74, l. 12.

2020 METAI - TAUTODAILĖS METAI. IPOLITO UŽKURNIO KŪRYBA

I. Užkurnys. „Avinėli, pasipurtyk“ (pagal lietuvių liaudies pasaką „Avinėli, pasipurtyk“). Skulptūrinė grupė. 1977 m.

J. Vaicekausko nuotrauka

LLMA. F. 326, ap. 1, b. 74, l. 17.

2020 METAI - TAUTODAILĖS METAI. IPOLITO UŽKURNIO KŪRYBA

I. Užkurnys. „Maironis“ (Maironio kūrybos motyvais). Horeljefas. 1982 m.

M. Sakalausko nuotrauka

LLMA. F. 326, ap. 1, b. 6, l. 10.

2020 METAI - TAUTODAILĖS METAI. IPOLITO UŽKURNIO KŪRYBA

I. Užkurnys. „Devynbėdžiai“ (pagal K. Sajos pjesę „Devynbėdžiai“). Skulptūrinė grupė. (padovanota K. Sajai 50-mečio proga). 1982 m.

LLMA. F. 326, ap. 1, b. 27, l. 1.

2020 METAI - TAUTODAILĖS METAI. IPOLITO UŽKURNIO KŪRYBA

I. Užkurnys. „Vakarinė giesmė“ (pagal V. Krėvės-Mickevičiaus padavimą „Vakarinė giesmė“). Skulptūrinė grupė. 1982 m.

M. Sakalausko nuotrauka

LLMA. F. 326, ap. 1, b. 27, l. 19.

2020 METAI - TAUTODAILĖS METAI. IPOLITO UŽKURNIO KŪRYBA

I. Užkurnys. „Metai“ (pagal K. Donelaičio poemą „Metai“). Keturių dalių bareljefas. 1983 m.

J. Vaicekausko nuotrauka

LLMA. F. 326, ap. 1, b. 6, l. 11.

2020 METAI - TAUTODAILĖS METAI. IPOLITO UŽKURNIO KŪRYBA

I. Užkurnys. „Anykščių šilelis“ (pagal A. Baranausko poemą „Anykščių šilelis“). Horeljefas. 1984 m.

LLMA. F. 326, ap. 1, b. 7, l. 1.

 

2020 METAI - TAUTODAILĖS METAI. IPOLITO UŽKURNIO KŪRYBA

I. Užkurnys. „Baltaragio malūnas“ (pagal K. Borutos apysaką „Baltaragio malūnas“). Skulptūrinė grupė. 1986 m.

J. Ziolkowski nuotrauka

LLMA. F. 326, ap. 1, b. 31, l. 1.

2020 METAI - TAUTODAILĖS METAI. IPOLITO UŽKURNIO KŪRYBA

I. Užkurnys. „Baltaragio malūnas“ (pagal K. Borutos apysaką „Baltaragio malūnas“). Skulptūrinė grupė. 1986 m.

LLMA. F. 326, ap. 1, b. 31, l. 2.

2020 METAI - TAUTODAILĖS METAI. IPOLITO UŽKURNIO KŪRYBA

I. Užkurnys prie skulptūrų „Piemenėliai“ (pagal J. Baltušio romaną „Parduotos vasaros“). 1994 m.

LLMA. F. 326, ap. 1, b. 59, l. 13.

Lt En