ŽEMAIČIŲ APYGARDOS KARDO RINKTINĖS PARTIZANŲ BANDYMAS PATEKTI Į VAKARUS

ŽEMAIČIŲ APYGARDOS KARDO RINKTINĖS PARTIZANŲ BANDYMAS PATEKTI Į VAKARUS

Lietuvos ypatingasis archyvas parengė virtualią parodą skirtą Lietuvos partizanų Žemaičių apygardos Kardo rinktinės kovotojų surengtam žygiui į Vakarus. 1949 m. rugpjūčio 19 d. keturi Žemaičių apygardos Kardo rinktinės partizanai – rinktinės vadas Juozas Jucys-Margis (Jurgis), Kulių kuopos nariai Adolfas Jonauskas-Pagirys, broliai Vladas Freigofas-Audrūnas ir Algirdas Freigofas-Sūnus, apsirengę sovietinės armijos karių uniformomis, iš Plungės aps., Kulių vls., Didžiųjų Mostaičių miške įrengtos slėptuvės, pėsčiomis per Kaliningrado sritį patraukė Lenkijos link, iš kur planavo patekti į JAV okupacinę zoną Vokietijoje. Partizanai į žygį patraukė ginkluoti, turėjo žemėlapį, kompasą, daiktų maišuose nešėsi Žemaičių apygardos laikraščius „Laisvės balsas“, Kardo rinktinės laikraštį „Laisvės aukuras“ ir 25 partizanų fotonuotraukas. Kelionės įvykiai buvo fiksuojami brolių Freigofų rašytuose dienoraščiuose.

Parodoje, remiantis Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) sudarytos baudžiamosios bylos dokumentais, bandyta atkurti Kardo rinktinės kovotojų žygio maršrutą, apžvelgti žygio dalyvių sulaikymo aplinkybes ir tolesnius jų likimus. Parodoje eksponuojami Lietuvos ypatingojo archyvo (LYA) saugomi Lietuvos SSR KGB fondų dokumentai ir fotonuotraukos.

 

Parodos kuratorė Lietuvos ypatingojo archyvo KGB dokumentų skyriaus vedėja Vilma Ektytė

 

Kviečiame apsilankyti

Lt En