Virtuali paroda „Visi į miesto sodą!“

Virtuali paroda „Visi į miesto sodą!“

Vytautas Kaladė ‒ pagrindinis 1972 m. Kauno įvykių iniciatorius ir vienas aktyviausių dalyvių, žmogus, kurio ryžtingų veiksmų dėka įvyko istorikų ir publicistų „Kauno pavasariu“ vadinamos manifestacijos. Šių metų liepos 19 d. jis būtų šventęs savo 70-ąsias gimimo metines.

1972 m. gegužės 18 d. į Romo Kalantos laidotuves susirinkusius žmones pasiekus žiniai, kad velionis palaidotas keliomis valandomis anksčiau, V. Kaladė visus pakvietė eiti pagerbti jaunuolio atminimą į jo susideginimo vietą. Kelis kartus jo sušuktą kvietimą „Visi į miesto sodą!“ galima laikyti 1972 m. gegužės 18‒19 dienomis vykusių protesto manifestacijų pradžia. Skanduodamas šūkius „Lietuvos jaunime, paskui mus!“, „Romas liks visų širdyse!“, „Šalin milicijos terorą!“, „Laisvę jaunimui!“, jis ėjo pirmose iš Vilijampolės link Kauno miesto sodo judėjusios kolonos gretose bei eitynėse Laisvės alėja. Už šiuos veiksmus V. Kaladė buvo nuteistas trejų metų laisvės atėmimu.

Atlikęs laisvės atėmimo bausmę sustiprinto režimo pataisos darbų kolonijoje Tiumenės srityje Rusijoje, V. Kaladė ilgus metus negalėjo susirasti darbo ir gyveno skurde. 1995 m. vasario 12 d. jis mirė Kauno slaugos ligoninėje, neatsigavęs po galvos smegenų operacijos.

2004 m. Vytautui Kaladei pripažintas Laisvės kovų dalyvio statusas, 2006 m. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu jis (po mirties) buvo apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Riterio kryžiumi.

Lietuvos ypatingasis archyvas parengė Vytauto Kaladės atminimui skirtą parodą, kurioje eksponuojami dokumentai ir fotonuotraukos iš 1972 m. Kauno įvykiuose dalyvavusiems asmenims iškeltos baudžiamosios bylos, kiti su 1972 m. gegužės mėn. Kauno įvykiais susiję sovietinių represinių struktūrų sudaryti dokumentai.

Su šiais ir kitais dokumentais galima susipažinti Lietuvos ypatingojo archyvo skaityklose. 

Kviečiame apsilankyti.

Lt En