VIRTUALI PARODA „LIETUVOS VIETOVIŲ PILIAKALNIAI“

VIRTUALI PARODA „LIETUVOS VIETOVIŲ PILIAKALNIAI“

Senieji piliakalniai, kapinynai, pilkapiai nėra kraštovaizdį puošiantys bereikšmei kalnai, tai yra Lietuvos istorijos dalis. Kai apie juos kalbame ir mąstome, širdies gelmėse sukrebžda pasididžiavimo jausmas, kad tai yra mūsų didžios istorijos liudytojai. Jie – tarsi savotiški metraštininkai, kurie pasakoja pustrečio tūkstantmečio siekiančią Lietuvos istoriją. Paslapčių juose daug: įvairiausių kovų pėdsakai, kasdieninio gyvenimo nuotrupos, senojo baltiškojo tikėjimo atspindžiai. Todėl 2017 metai, šalia Tautinio kostiumo metų, yra paskelbti ir Piliakalnių metais. Ta proga Vilniaus regioninis valstybės archyvas paruošė parodą skirtą piliakalniams.

Linkime malonios parodos peržiūros.

Lt En