Virtuali paroda „Iš Lietuvos diplomatijos istorijos. Oskaras Milašius“

Virtuali paroda „Iš Lietuvos diplomatijos istorijos. Oskaras Milašius“

Šiais metais minime 140-ąsias diplomato, poeto, mistiko Oskaro Milašiaus gimimo metines. Šia proga Lietuvos centrinis valstybės archyvas, pristatydamas virtualią parodą, kviečia prisiminti O. Milašiaus indėlį į Lietuvos diplomatijos istoriją bei išskirtinę jo kūrybą.

Oskaras Milašius (Oscar Vladislas de Lubicz-Milosz) gimė 1877 m. gegužės 28 d. Mogiliovo gubernijoje, Čerėjoje (dabartinė Baltarusija), buvusiame Sapiegų giminės dvare. 1889 m. su šeima persikėlė į Paryžių, baigė licėjų, tęsė mokslus Luvro ir Rytų kalbų aukštosiose mokyklose. Studijavo žmonijos priešistorę, finikiečių ir asirų meną, hebrajų kalbą, rytų epigrafiją. 1919 m. su Lietuvos delegacija dalyvavo Paryžiaus taikos konferencijoje. O. Milašius atkakliai siekė, kad Prancūzija pripažintų Lietuvos nepriklausomybę de facto ir de jure. Įvertinus O. Milašiaus diplomatinius sugebėjimus, 1920 m. jam buvo patikėtos Lietuvos atstovo Prancūzijoje pareigos. 1925–1938 m. ėjo Lietuvos atstovybės Prancūzijoje patarėjo pareigas. O. Milašiaus pastangos siekiant Lietuvos nepriklausomybės pripažinimo, darbas Lietuvos atstovybėje Paryžiuje, savita poezija, lietuviškų dainų ir pasakų vertimai į prancūzų kalbą yra didžiulis indėlis į lietuvių diplomatijos ir kultūros istoriją.

Lietuvos centrinio valstybės archyvo virtualioje parodoje eksponuojami dokumentai, susiję su Oskaro Milašiaus diplomatine veikla: raštai, pranešimai, telegramos. Šiuose dokumentuose atsiskleidžia O. Milašiaus vaidmuo tarpininkaujant derybose dėl Vilniaus ir Klaipėdos kraštų bei  to meto didžiųjų Europos valstybių užsienio politika. Parodoje taip pat galite išvysti poeto parengtus lietuviškų liaudies dainų vertimus į prancūzų kalbą, ištraukas iš esė apie Lietuvių tautos kilmę rankraščio su originaliais autoriaus pataisymais. Parodoje taip pat pristatomos O. Milašiaus ir jo laikmečio Paryžiaus nuotraukas. Garso įrašuose poetas Vaclovas Šiugždinis pasakoja apie Lietuvos atstovo Prancūzijoje ir poeto lietuviškąją tapatybę, skaito jo eilėraštį „Nemiga“; poetas Vaidotas Daunys pasakoja apie Paryžiaus vaidmenį poetų O. Milašiaus, A. Mickevičiaus ir Č. Milošo kūryboje ir gyvenimuose.

Kviečiame apžiūrėti parodą.

   

Lt En