VIRTUALI PARODA „DAUGIAU KAIP TRISDEŠIMT METŲ IEŠKOJĘS DREVINUKO“

VIRTUALI PARODA „DAUGIAU KAIP TRISDEŠIMT METŲ IEŠKOJĘS DREVINUKO“

„Daugiau kaip trisdešimt metų ieškojau…

herojuko mažiesiems. Nedrįstu sušukti „eureka!“,

tačiau gimė Drevinukas – vaškinis berniukas“

 A.Matutis

          Anzelmas Matutis (tikr. Matulevičius) gimė 1923 m. sausio 7 d. Zomčinėje (Marijampolės rajonas). 1942 m. baigė Marijampolės mokytojų seminariją. Mokytojavo Santaikoje, Simne, Seirijuose, Alytuje, vadovavo literatų ir turistų būreliams.

          1971 m. Pauosupėje (Varėnos rajonas) pasistatė medinį šešiakampį namelį, kuris buvo pavadintas Matučio dreve. Namelyje rašytojas praleisdavo ištisas vasaras, kurdamas eilėraščius.

         Išleido eilėraščių rinkinių „Genių kalvė“ (1948 m.), „Mokyklos takeliu“ (1952 m.), „Vaivorykštė ežerą semia“ (1958 m.), „Girios televizorius“ (1973 m.), „Margaspalvė genio kalvė“ (1980 m.), „Dvylikos svečių lauktuvės“ (1984 m.), eiliuotą pasaką poemą „Drevinukas“ (1974 m.) ir kt. Parašė libretą J. Gaižausko operai „Buratinas“ (1969 m.).

        1974 m. už rinkinį „Girios televizorius“ paskirta Lietuvos TSR valstybinė premija.    

        1984 m. rinktinė „Margaspalvė genio kalvė“ apdovanota tarptautiniu H. K. Anderseno diplomu

        A.Matutis – Lietuvos TSR nusipelnęs kultūros veikėjas (1983 m.).

        Rašytojas mirė 1985 m. rugsėjo 21 d. Alytuje. Ten ir palaidotas.

        Parodą iš Lietuvos literatūros ir meno archyve Anzelmo Matučio asmens fonde bei kituose fonduose saugomų dokumentų parengė Rasa Vaškaitė.

Lt En