„O AŠ ESU VADOVĖLIS BE VIRŠELIO, VISKAS, KAS YRA MANYJE, VISUR IR VISADA ATVIRA“

„O AŠ ESU VADOVĖLIS BE VIRŠELIO, VISKAS, KAS YRA MANYJE, VISUR IR VISADA ATVIRA“

O AŠ ESU VADOVĖLIS BE VIRŠELIO. VISKAS, KAS YRA MANYJE, VISUR IR VISADA ATVIRA“

 

2018 m. rugsėjo 29 d. minėsime vienuolio kapucino, kunigo, pamokslininko, Lietuvos pasipriešinimo sovietinei okupacijai dalyvio, muziejininko, lietuvių liaudies meno puoselėtojo Mykolo Algirdo Dobrovolskio – Tėvo Stanislovo – 100-ąsias gimimo metines. Įvertinant šio dvasininko indėlį į Lietuvos žmonių dvasinių vertybių puoselėjimą ir tautinės savimonės žadinimą, pastangas gelbstint Lietuvos žydus Antrojo pasaulinio karo metais bei ilgametę pagalbą socialinę atskirtį patiriantiems žmonėms, Lietuvos Respublikos Seimas 2018 m. yra paskelbęs Tėvo Stanislovo metais.

Tėvo Stanislovo 100-osioms gimimo metinėms paminėti skirtoje Lietuvos ypatingojo archyvo (LYA) parengtoje virtualioje parodoje eksponuojami LYA bei Lietuvos centriniame valstybės archyve (LCVA) saugomi dokumentai ir fotonuotraukos, nušviečiantys Tėvo Stanislovo gyvenimo sovietų okupuotoje Lietuve epizodus, veiklą Lietuvoje sovietinės okupacijos metais, suėmimą 1948 m., tardymą ir nuteisimą, bei gyvenimą grįžus iš įkalinimo vietų į Lietuvą nuolatinio saugumo organų stebėjimo bei pastangų apriboti bet kokią veiklą, sąlygomis.

 

Parodos kuratorė Lietuvos ypatingojo archyvo KGB dokumentų skyriaus patarėja Edita Škirkaitė

 

Kviečiame apsilankyti.

 


Lt En