„BANANŲ BALIUS“

„BANANŲ BALIUS“

1988 m. rugsėjo 28 d. Vilniuje Gedimino (dabar – Katedros) aikštėje įvyko nuo 1978 m. įkurtos ir nuosekliai už Lietuvos nepriklausomybę kovojusios Lietuvos laisvės lygos organizuotas mitingas, kurio pagrindiniai tikslai buvo 1939 m. rugsėjo 28 d. pasirašytų Molotovo-Ribentropo pakto slaptųjų protokolų pasmerkimas ir reikalavimas panaikinti Baltijos šalių sovietinę okupaciją lėmusio Sovietų Sąjungos ir nacistinės Vokietijos sąmokslo pasekmes.

Vilniaus m. Lenino r. liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas mitingo organizuoti neleido, o Lietuvos komunistų partijos (LKP) centro komiteto (CK) antrojo sekretoriaus Nikolajaus Mitkino iniciatyva prieš mitingo dalyvius buvo mestos milicijos ir SSRS vidaus kariuomenės dalinių pajėgos. Brutalus mitingo malšinimas truko 3 valandas. Taikūs mitingo dalyviai ir atsitiktinai pro šalį ėję žmonės buvo spardomi, mušami kumščiais ir guminėmis lazdomis – vadinamaisiais „bananais“, dėl ko (nežinau ar lietuviškai naudoti iš ko kilo) kilo ironiškas mitingo malšinimo akcijos pavadinimas „Bananų balius“.

Lietuvos ypatingasis archyvas parengė parodą, kurioje eksponuojamos mitingą stebėjusių Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) darbuotojų darytos fotonuotraukos, Lietuvos komunistų partijos vadovybės dokumentai.

 

Kviečiame apsilankyti.

 


Lt En